درحاشیه رخدادهای شرق میانه:

اطلاعیه وزارت امور خارجه جمهوری کوبا

 جمهوری کوبا نگرانی شدید خود را از تشدید خشونت بین اسراییل و فلسطین که نتیجه ۷۵ سال نقض دایمی حقوق مسلم مردم فلسطین و سیاست تهاجمی و توسعه طلبانه اسراییل است، ابراز می کند.
کوبا خواستار یک راه حل جامع، عادل و پایدار برای مناقشه اسراییل و فلسطین بر اساس ایجاد دو کشور است که به مردم فلسطین اجازه می دهـد از حق تعیین سرنوشت خود و داشتن یک کشور مستقل و مستقل در مرزهای پیش از ۱۹۶۷ با اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت آن استفاده کنند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به ماموریت خود عمل کند و به معافیت از مجازات اسراییل، قدرت اشغالگر، که ایالات متحده  امریکا از لحاظ تاریخی با جلوگیری مکرر از اقدام این نهاد، تضعیف صلح، امنیت و ثبات در خاورمیانه، همدست آن بوده است، پایان دهد.

کوبا خواستار صلح و جست وجوی راه حلی از طریق مذاکره است که از تشدید بیشتر درگیری هایی که تا اکنون به قیمت جان ده ها هزار نفر تمام شده است، جلوگیری کند.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۵/ ۲۳ـ ‍۰۸۱۰ 

Copyright ©bamdaad 2023