اعلامیه فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری 

به مناسبت اول ماه می ۲۰۲۳

 

 

ما شانه به شانه با اقشار آسیب ‌پذیر طبقه کارگر می ‌ایستیم و خواهان درآمد آبرومندانه برای کارگران کم‌ کار، شغل مناسب برای بی‌ کاران و مستمری مناسب برای کارگران بازنشسته هستیم. ما رزمنده گی و ستیزنده گی خود را نیرومندتر می ‌کنیم تا تمامی حقوق و آزادی های کارگری تضمین شوند و در حوزه عمل، کنوانسیو ن‌ها به جای سخنان میان خالی به اجرا درآیند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری، صدای رزمنده و طبقه محور، نماینده ۱۰۵ میلیون کارگر، که در ۱۳۳ کشور از ۵ قاره جهان زنده گی می ‌کنند، کار می ‌کنند و می ‌رزمند، صد و سی و هفتمین سالگرد مبارزه کارگران در شیکاگو در سال ۱۸۸۶ترسایی را گرامی می ‌دارد. نقطه عطف مانده گار طبقه کارگر و چراغ روشنی بر راه مبارزات امروز و فردا، برای کار پایدار با حقوق، امنیت اجتماعی، بهداشت و آموزش عمومی رایگان و همگانی، و زنده گی آبرومندانه.

امروزه بحران سرمایه‌ داری در گستره و در پهنای جهان پیوسته ژرفش می‌ یابد. بحرانی که پیامدهایش، زیرپا نهادن آشکار حقوق دموکراتیک کارگران و اتحادیه‌های کارگری، وخامت شرایط کار و زنده گی، گسترش چشمگیر نابرابری ‌های اجتماعی، فقر و استثمار است. کلان سرمایه‌ ها و نماینده گان سیاسی آن، از بهانه بحران سرمایه ‌داری همه ‌گونه بهره‌ می ‌برند تا حتا به اساسی ترین حقوق دموکراتیک و صنفی کارگران، مانند حق اعتصاب و حق تظاهرات و سازماندهی حمله کنند. آنان به هرکاری که بتوانند انجام دهند، دست می ‌یازند تا پیامدهای بحران را بر دوش طبقه کارگر، بازنشسته گان، کشاورزان و بخش فقیرتر افراد خوداشتغال تحمیل کنند.

افزایش لگام گسیخته قیمت‌ها؛ ب ه‌ویژه بهای کالاهای اساسی و همچنین « فقر انرژی» راه دیگری برای کاهش حقوق و حمایت‌ها و افزایش سود سرمایه داران است که فقر بیشتر و بدتر شدن استانداردهای زنده گی کارگران را در پی دارد. آنها بار دیگرازمردم و کارگران می ‌خواهند تا هزینه بحران ‌های آنان را بپردازند. اما کارگران حاضر به پرداخت این صورت‌حساب ‌ها  نیستند. این پیام با صدایی رسا و روشن از کارگاه‌هایی بیش و بیشتر، از کشورهایی بیش و بیشتر به ‌گوش می ‌رسد.

هم ‌پیوندان فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های گارگری، با روح رزمنده هجدهمین کنگره ای که یک سال پیش در روم برگزار شد، در خط مقدم این مبارزات ایستاده و خواستار برآورده شدن نیازهای امروزین کارگران در تمامی سطوح هستند:

حقوق، اشتغال، تامین اجتماعی، بهداشت، آموزش، فرهنگ.

ما مبارزه خود را علیه خصوصی ‌سازی و سیاست ‌های ضد کارگری نیرومندتر می ‌کنیم، ما در کنار کارگر زن مبارز ایستاده‌ایم، در کنار کسی که از استثمار مضاعف رنج می ‌برد و برای حقوق برابر برای کار، جامعه و زنده گی مبارزه می‌ کند. در همین راستا، ما به ‌مبارزه خود به سود جوانانی که همیشه نخستین قربانیان بحران‌های سرمایه‌ داری هستند و مهاجرانی که به‌ عنوان نیروی کار ارزان مورد بهره‌ کشی قرار می ‌گیرند، ادامه می ‌دهیم. ما شانه به شانه اقشار آسیب ‌پذیر طبقه کارگر می‌ایستیم و خواهان درآمد آبرومندانه برای کارگران کم‌ کار، شغل مناسب برای بی ‌کاران و مستمری مناسب برای کارگران بازنشسته هستیم. ما رزمنده گی و ستیزنده گی خود را نیرومند تر می ‌کنیم تا تمامی حقوق و آزادی های کارگری تضمین شوند و در حوزه عمل، کنوانسیون‌ها به جای سخنان میان خالی به اجرا درآیند. این مبارزات، با وجود افزونتر شدن سرکوب و خودگامه گی ‌های دولتی و متاسفانه همراه با ساده انگاری و حتا همکاری برخی از رهبران تسلیم شده سندیکایی همسو با اتحادیه‌ های زرد هماهنگ با دستورات پایتخت، به گونه ای بی امان و تزلزل ناپذیر ادامه می ‌یابد.

افزون ‌بر پیامدهای همه ‌گیری و بحران اقتصادی، بورژوازی از طبقه کارگر می‌ خواهد تا بهای جنگ امپریالیستی ایالات متحده امریکا، ناتو، اتحادیه اروپا با روسیه در اوکرایین را نیز بپردازد. ما بر همبسته گی انترناسیونالیستی قاطع خود با مردم رنج دیده تاکید می ‌کنیم. ما خواستار پایان جنگ در اوکرایین، از بین بردن همه جنگ ‌های امپریالیستی، جدایی و برچیدن ناتو و همه ایتلاف ‌های نظامی و لغو سلاح‌ های هسته‌ای هستیم. ما به مبارزه خود برای تضمین حقوق مردم برای زیستن در صلح و تعیین آزادانه و مستقل سرنوشت حال و آینده شدت می ‌‌بخشیم. ما برای توقف جنگ ‌های اقتصادی و تحریم ‌ها به‌عنوان ابزاری برای افزایش منافع امپریالیستی خارجی در کشورهای مستقل مبارزه می‌کنیم. ما خواهان پایان دادن بی ‌درنگ به تحریم‌های جنایتکارانه علیه کوبای سوسیالیستی و جنایت مستمر علیه مردم فلسطین هستیم.

قوی ‌ترین سلاح ما انترناسیونالیسم و همبسته گی است. هیچ کارگری نباید احساس کند که تنهاست.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های گارگری به مناسبت روز جهانی کارگر ۲۰۲۳ درودهای گرم، انترناسیونالیستی، رزمجویانه و شادباش‌های طبقاتی خود را به همه کارگران مبارز و به‌ همه اتحادیه‌ های کارگری رزمنده که به‌ گونه‌ای خستگی‌ ناپذیر و بی‌ وقفه در مبارزه‌ برای دستیابی به‌عزت و برآوردن نیازهای امروزین طبقه کارگر و اقشار مردمی هستند، تقدیم می ‌کند. ما اقدامات مشترک خود را در هر بخش، در هرکشور، در هرقاره، برای رهایی طبقه کارگر، برای تامین منافع و نیازهای طبقاتی خود تشدید می ‌کنیم. علیه علت اصلی فقر، بدبختی، جنگ و پناهنده گی، برای ساختن جامعه‌ای عادلانه و انسان محور، با شرایط زنده گی و کار آبرومندانه برای هر انسان، جامعه ای عاری از وحشی ‌گری سرمایه ‌داری و استثمار انسان از انسان.

از تمامی هم ‌پیوندان و دوستان فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های گارگری می‌ خواهیم که روز جهانی کارگر را تحت شعارها و پرچم های فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری گرامی بدارند:

- همبسته گی انترناسیونالیستی: رزم افزار طبقه کارگر!

ـ ما از پرداخت مصارف بحران‌های آنان سرباز می ‌زنیم!

ـ به محاصره‌های امپریالیستی و جنگ‌ های اقتصادی پایان دهید!

 

فدراسیون جهانی اتحادیه ‌های گارگری

۲۵ اپریل ۲۰۲۳ ترسایی

(منبع : جهان )

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۳ـ ‍۱۲۰۵

Copyright ©bamdaad 2023