از زنده گی احزاب سیاسی جهان :

 ممنوعیت بر نامزدی جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر انگلستان

 

رسانه های انگلیسی گزارش دادند که در پی تصمیم بی مانند و سوال برانگیز، جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر انگلستان توسط  کمیته اجراییه حزب  که در آن  راستگرایان و منادیان نیولیبرالیزم  به اکثریت دست یافته اند از نامزدی برای انتخابات پارلمانی انگلستان حذف شد.

در این جلسه کمیته اجراییه حزب کِر استارمر ، رییس حزب کارگر و شبانه محمود ، نماینده پاکستانی الاصل پارلمان انگلستان پیشنهاد « ممنوعیت » نامزدی کوربین را طرح کرودند. آنها استدلال نمودند که « نامزدی مجدد کوربین چانس حزب کارگر را در انتخابات پارلمان پیش رو صدمه میرساند.»

براساس گزارش «لیبر لیست Labur List » رسانه نزدیک به حزب کارگر نماینده گان سندیکایی درکمیته اجراییه حزب علیه پیشنهاد «استارمر ـ محمود » رای دادند. از جمله سندیکاهای راه آهن (Aslef  و TSSA) ، سندیکای پست ( CWV) ، سندیکای آتش فشانی (FBU) و سندیکای بزرگ یونیت . تنها سندیکای کارمندان دولت ( Unison) به این پیشنهاد رای مستنکف دادند. کوربین این تصمیم را « حمله  شرم ‌‎آور بر دموکراسی درون حزبی » خواند.

براساس اصول حزب کارگر انگلستان این سازمانهای محلی حزب اند که حق کاندیداتوری را در حوزه های انتخاباتی شان دارند . ولی با به قدرت رسیدن  استار مر که ، نوعی دیکتاتوری نیولیبرالیستی بر حزب حاکم شده و دیکتاتوری بی ‌رودربایستی نولیبرالیزم بر آن حاکم شده و آزادی های سازمانهای محلی محدود گردید . تصمیم ممنوعیت نامزدی برای کوربین نمونه شرمباراز زور گویی و توطیه رهبری راستگرای حزب در برابر جناح چپ و هوادار جنبش کارگری میباشد . روزنامه المانی یونگه ولت ، چاپ برلین در شماره امروزی خود با اشاره به شیوه انتخابات امریکا نوشت :« برادر بزرگ شما را رهبری میکند ، کِر استارمر  پروسه های دموکراتیک را نفی میکند ! »

کوربین در نخستین عکس العمل خود در برابر این تصمیم رهبری حزب اظهار نمود که این اقدام تجاوز صریح بر دموکراسی درون حزبی، اعضای حزب و طبعاْ در برابر عدالت میباشد .

درخور یاد است که جرمی کوربین از سال ۱۹۸۳ ترسایی بدینسو پیهم در ده انتخابات پارلمانی از حوزه انتخابی خود پیروزمندان سر بدر آورده است .

کوربین که بخاطر استواری در دفاع از حقوق کارگران و موضعگیری های ضدامپریالیستی ، قربانی توطیه هایی شرمبار جناح راست در داخل و خارج از حزب اش ، و نیروی های برونی به خصوص اسراییل و ایالات متحده امریکا شد ، از فراکسون پارلمان حزب اخراج و منحیث وکیل « بدون فراکسیون » پارلمانی فعالیت مینماید. او که ۵۵ سال پیش به  فعالیت درصفوف حزب کارگر انگلستان شروع نمود، امروز نیز با وفادارای به آرمانهای بنیادی حزب  مبارزه نموده ، میخواهد تا در انتخابات پارلمانی  آینده سهم بگیرد.

جرمی کوبین را به اتهام « یهود ستیزی »  و بدون ارایه هیچ سندی از رهبری و عضویت حزب اخراج نموده و بی رحمانه  و مورد پیگرد قرار دادند. دلیل این اتهام فقط  جانبداری قاطعانه او از داعیه برحق خلق فلسطین است. او یکی از اعضای کمپاین همبستگی با فلسطین و کُنش های اعتراضی در برابر کشته شدن فلسطینیان بوده ، کشته شدن تعداد زیادی از فلسطینی ها  در نوار غزه به دست نیروهای اسراییلی را محکوم نموده و مخالف ساختن شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی بوده، و یهودی سازی اسراییل را نکوهش مینمود.

کوربین در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷  ترسایی خواستار بازخواست در مورد نفوذ دولت صهیونیستی اسراییل  در سیاست‌های بریتانیا گردید. جرمی کوربین در سال ۲۰۱۸ در سخنرانی سالیانه حزب کارگر بیان کرد در صورتی پیروزی درانتخابات، فوراً فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت میشناسد.  

وقتی کوربین در سال ۲۰۱۵ ترسایی منحیث رییس حزب کارگرانتخاب شد تبلیغات عظیمی از سوی مطبوعات و دولتمداران اسراییل علیه او راه اندازی شد. در سال ۲۰۱۷ زمانی که ترزا می، اعلام کرد انتخابات زودهنگام را برپا می‌ دارد، چانس زیادی وجود داشت  که کوربین بتواند به عنوان رهبر حزب کارگر قدرت را دراینکشور دست بگیرد.

چنانکه منابع بین المللی افشا نمودند در این سال یسراییل کاتز، وزیر امور خارجه اسراییل اظهار نمود که امیدوار است کوربین برنده انتخابات نشود. این صحبت درحالی بیان شد که برخی از رسانه‌ها گزارش کردند که  تعدادی از مقامات اسراییل  و لابی این دولت در لندن اعلام کرده‌اند که هر کاری انجام می ‌دهند تا کوربین نخست وزیر انگلستان نشود.

                                                                    ***

جرمی کوربین که از اعتماد بزرگ کارگران و هوادران جنبش چپ انگلستان برخوردار میباشد با وجود « ممانعت » از نامزدی ، می‌ تواند به طور مستقل یا از طرف حزبی دیگر نامزد شود. او تا حال در مورد این گزینه ها ابراز نظر نکرده است  ولی رهبری راستگرای حزب کارگر تصمیم دارد تا در حوزه انتخابی او در اسلینگتن شمالی، نامزد دیگری معرفی نماید.

 

اسد محسن زاده

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۳ـ ۳۰۰۳ 

Copyright ©bamdaad 2023