دوستان و رفقای گرانقدر،

با ابرازمسرت به اگاهی اعضا وهواداران حزب آبادی افغانستان رسانیده میشود که در پی تصمیم هیات رهبری حزب   « بامداد، په فیس بوک کی دافغانستان دآبادی ګوند خپرونه » ، به فعالیت نشراتی آغاز، و تلاش میورزد تا با پابندی به اصول ژورنالیزم مترقی و تعهد به آرمانهای انسانی و آینده نگر حزب درخط روشنگری و منافع مردم و میهن فعالیت نماید .

شما میتوانید ازطریق نشانی زیرنشرات بامداد درفیس بوک را دنبال نمایید:

https://www.facebook.com/groups/bamdaad

در صورت علاقمندی به همکاری با ما ، و یا ابرازنظراز نشانی ایمیل زیراستفاده نمایید:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

با درود ،

پوهنمل دکتر اسد محسن زاده 

ازسوی گروه دبیران « بامداد، رسانه حزب آبادی افغانستان درفیس بوک »