لولا ، سکان رهبری برازیل را بدست گرفت

 

 

از اول جنوری، لولا داسیلوا، رسما به عنوان رییس جمهور برازیل آغاز به کار کرد. انتقال قدرت تحت تنش کودتایی انجام شد. برای این مراسم برازیلی ها از سراسر برازیل گرد آمدند. بسیاری از طرفداران چپ با بس خود را به محل مراسم رساندند.

سران ۱۷ کشوراز جمله کولمبیا، آرجنتین، پرتگال و گینه در مراسم حضور داشتند. به دستوروزیر آینده عدلیه، امنیت فرودگاه و نقاط استراتیژیک پایتخت تقویت ‌شد تا از هرگونه « اقدام تروریستی » جلوگیری شود. مراسم افتتاحیه شامل مجموعه ای از رویدادها از جمله مراسم رسمی و جشنواره موسیقی بود که به نشانه شروع « فصل جدیدی در تاریخ کشور و پیروزی برای همه مردم برازیل » انجام شد. مراسم از ساعت ۱۰ صبح با رژه سنتی در پایتخت فدرال آغاز شد.

خداحافظی رییس جمهور ژایر بولسونارو

بولسونارو، رییس جمهور کنار رفته از قدرت، برای جنگ تبلیغاتی علیه لولا ، نسبت به آینده برازیل ابراز نگرانی کرد و سپس برازیل را به قصد امریکا ترک کرد. ترکیب دولت لولا که به آن دولت انتقالی می گویند روز یکشنبه اول سال نو با حضور ۱۱ زن در کابینه اعلام شد. لولا یک قدرت راست افراطی را در برابر خود دارد .

اصلاحات مالیاتی و مالیات بر درآمد مهم ترین برنامه دولت جدید است. لولا، یک وزارتخانه محلی با سمت های خاص مانند وزیر شیلات جدا از وزیر کشاورزی راه اندازی کرده که قصد دارد امکانات جدید اقتصادی به همه برازیلی ها بدهـد.

لولا کار آسانی در پیش نخواهد داشت. او باید کشوری را احیا کند که هنوز با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در اثر بیماری کوید روبروست. رییس جمهور برکنار شده کوید را قبول نداشت و به واکسین نیز بی اعتقاد بود و در نتیجه تلفات سنگینی را روی دست مردم برازیل گذاشت.

براساس مطالعه اخیر شبکه تحقیقاتی برازیل در مورد خود کفایی غذایی و امنیت غذایی، این کشور با چالش بزرگ روبروست. بیش از ۳۳ میلیون نفراز گرسنه گی رنج می‌ برند و۱۲۵ میلیون در ناامنی غذایی. لولا چندین بار در طول مبارزات انتخاباتی توضیح داد: « وقتی این ماموریت را تمام کنم، اگر هر برازیلی دوباره چیزی برای خوردن صبحانه، ناهار و شام داشته باشد، من ماموریت زنده گی خود را انجام داده ام. مانند سال ۲۰۰۳ ترسایی لولا به پرداخت کمک هزینه خانواده به مبلغ (۱۱۰ یورو در ماه) تاکید کرد . .. موضوع مهم دیگر آموزش است. بودجه این بخش در مقایسه با سال ۲۰۱۹ ترسایی زمانی که ژایر بولسونارو به قدرت رسید، ۳۴ درصد کاهش یافته است. معلمان آموزش ندیده با دستمزد ضعیف، مدارس دولتی فرسوده، دانشگاه‌ های بدون بودجه تحقیقاتی... حاصل دولتی است که سقوط کرد. لولا توسعه آموزش و پرورش را یکی از ارکان فعالیت خود اعلام کرد .

مساله دیگر سیاه ‌پوستان و دورگه ها در برازیل هستند که بیش از ۵۶ درصد از جمعیت را تشکیل می ‌دهند. آنها بدنبال جامعه‌ ای فراگیرتر هستند، بویژه از طریق تقویت سیاست‌های مثبت، مانند سهمیه ‌بندی در دانشگاه، که توسط لولا، در اوایل دهه  ۲۰۰۰ ترسایی اعلام شده بود. الدون نیس، رییس انجمن Unegro، جنبشی برای دفاع از سیاهپوستان می گوید: « وقتی بولسونارو به قدرت رسید، چندین سیاست عمومی را که روند ایجاد برابری نژادی را تقویت می کرد زیر سوال برد. » بیست سال پس از اولین دوره ریاست جمهوری لولا، جامعه تغییر کرده است. اگر برازیل در دوره بولسونارو نژادپرست بوده بود و هنوز هم بسیاری از برازیلی‌هایی آشکارا از نژادپرستی دفاع می کنند.

بلافاصله پس از پیروزی لولا، اخبار جعلی علیه لولا آغاز شد و تظاهرات خشونت آمیز در سراسر کشور تشویق. حتا در ۱۵ نوامبر، روز اعلام جمهوری برازیل، طرفداران رییس جمهوری برکنار شده اعلام کردند که خواهان «کودتا» علیه نتیجه انتخابات هستند. انها از طریق شبکه های اجتماعی می خواهند مردم را تحریک کنند تا علیه لولا قیام کنند./ اومانیته

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۳ـ۰۳۰۱ 

Copyright ©bamdaad 2023