پیام شادباش بمناسبت فرارسیدن سال نو میلادی

 

حزب آبادی افغانستان فرارسیدن سال ۲۰۲۳ میلادی را به جامعه مهاجر افغان و همه کسانی که این روز را جشن می گیرند تبریک گفته ، امیدوار است سال نو میلادی، سال نجات مردم جهان از فقر، جنگ و مصایب بیشمار طبیعی ، بی عدالتی و ظلم ؛ و سالی سرشار از موفقیت و پیروزی برای مردم مسلمان و زحمتکش میهن ما در تلاش برای رفع گرسنگی ، بیکاری و تحقق اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد.

هم‌ میهنان گرامی!

درسال گذشته میلادی درکشورشاهد رویدادهای تاریخی و بسیار حساس بودیم. خواست های برحق مردم برای « نان ، کار، آزادی » به خواست بنیادی برای زنده گی بهتر در صلح ، امنیت و دسترسی به حقوق و آزادی های دموکراتیک درپناه قانون و حق مشارکت مردم اعم از زنان ، مردان ، وابسته گان اقلیت های قومی  و مذهبی تبدیل شده است . دراین میدان مساله حق دسترسی به علم  ، تحصیل و کار خواست های بنیادی مردم بخصوص بانوان افغانستان میباشد . احکام دین مقدس طلب علم را برای مردان و زنان مسلمان توصیه نموده است . یک جامعه مدرن امروزی به آموزش زنان و سهمگیری آنها درحیات اجتماعی و اقتصادی ارزش قایل بوده ، بدون حضور نیمی از پیکر جامعه تحولات اجتماعی و اقتصادی و یک آینده بهترممکن نیست.

درچنین شرایطی ما ازهموطنان مسلمان و دادخواه خود صمیمانه دعوت به عمل میآوریم ، نگذارند تا چراغ دانش و معرفت دراین مهد علم پرور ما  کم نور و یا خاموش گردد .

دوستان گران ارج ،

ما برای مردم زحمتکش و ستمدیده کشور و جهان سال نو میلادی را سال پر از سلامتی، موفقیت و پیشرفت در تحقق آرمانهای عدالت و دموکراسی و رهایی از فقر و تهیدستی آرزو مینماییم .

 

باحرمت،

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۳۱۱۲

Copyright ©bamdaad 2022