پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد دستگیر پنجشیری

 

با اندوه و درد فراوان اگاهی یافتیم که محترم غلام دستگیر پنجشیری از پیشروان نهضت ترقیخواه افغانستان ، شخصیت برجسته سیاسی، یکتن از موسسان حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، نویسنده و شاعرمردمی کشور امروز ۵ جدی ۱۴۰۱خورشیدی در سن ۸۹ سالگی در امریکا چشم از جهان فروبسته و به جاودانگی پیوست.

رفیق پنجشیری بخش زیاد عمرعزیز خود را درمبارزه بخاطر خوشبختی انسان، ترقی و عدالت اجتماعی سپری نمود. او در آوان جوانی با درک مشخص از اوصاع مشخص به کاروان ترقیخواهان کشور پیوست و در اساسگذاری جریان دموکراتیک خلق افغانستان نقش فعالی را ایفا نمود. رفیق پنجشیری زنده گی پُراز فراز و فرود داشت که با آن دست و پنجه نرم می کرد از اینرو زنده گی سیاسی اش پراز دشواری های فراوانی بود و تا پایان به خطوط اساسی آرمان‌ های مردم مدارانه خود وفادار باقی ماند. دستگیر پنجشیری پابند به ارزش های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی بوده و برای تحقق این ارزش ها می رزمید. رفیق پنجشیری شاعر و نویسنده پرکاربوده ازخود آثار با ارزش ادبی و فرهنگی بجا گذاشته است.

حزب آبادی افغانستان با ادای احترام به شخصیت فقید او، خود را در اندوه مرگ اش با اعضای خانواده، رفقا ، جامعه فرهنگی کشور و همه دوستان او شریک میداند . برای همرزمان و بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو میکند.

روحش شاد و یادش گرامی باد !

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۳ـ ۲۶۱۲

Copyright ©bamdaad 2022