بایـدن شـرمـت باد !

 

محمد ولــی

بایدن افتضاح خروج عساکراش را از افغانستان با توهین این ملت می پوشاند ، امریکا که استراتژیست ها دارد ، جهان را زیر نگینش میداند و سیاست های مطروحه اش را ارزش جهانی میدهـد ، شبکه های متعدد خبرچینی و اطلاع رسانی از سیاسیون تا روحانیون ، از مفسدین تا اوباشان و از تحلیلگران تا افغانستان شناسان را در اختیار دارد چرا بیست سال قبل نمی دانست که افغانستان قبرستان امپراطوری هاست اما ظرفیت همبستگی و وحدت پذیری را ندارد ؟

هزاران زخمی و کشته شما نُمود مشت واحدیست که به دهان مملو از کثافت دروغ پراگنی تان خورده است ، صدها هزار کشته هزاره ، ازبیک ، تاجک ، پشتون ، ترکمن و بلوچ و سایر اقوام این سرزمین که در زنده گی شانه به شانه با شما می جنگیدند و در مدفن گاه ها پهلوی هم خفته اند نُماد همبستگی و وحدت این مردم است نه تفرقه و ناهمگرایی آنها با شما موافق هستم که میگویید کسی این ملت را اداره کرده نمیتواند چون در برابر اداره های تجاوزکار همبسته و واحد هستند که فغان شما را این چنین بلند ساخته است .

این شبکه های استخباراتی و سیاستگران شما امریکایی ها بود و هست و جریان دارد که با زهرپاشی همیشگی وحدت و همبستگی اقوام این سرزمین را هدف قرار داده اند ، این سردمداران وارداتی شما و سران جهادی دست پرورده شما بود و است که زیر نام قوم و سمت و زبان و ملیت و مذهب میخواهند این ملت را از این بیشتر پاره پاره سازند و در بدل آن از شما امتیاز بگیرند وخود بر تکه پاره های اجساد و قبرستان های افغانها بزم تعیش برپا دارند و بازهم بیاندوزند .

تفرقه و بی ثبات سازی از جمله تاکتیک های شما و اجداد انگلیسی تان بوده و است که حالا میخواهید مانند سایر افتضاحات تان بار آنرا بدوش این مردم زجر دیده بیاندازید .

گفته های بایدن در مورد افغانستان از هیچ دیدگاه نه سیاسی ، نه اخلاقی ونه تاریخی مورد ندارد، خاک به چشم مردم خود و متحدین خود میزند و میخواهـد بر فراز قبرستان های شهدای آزادی افغانستان بایستد تا از دیگران قد بلندتر باشد ، سخت ناروا عمل میکند همانطوریکه گذشته گانش کردند ، سخت فاقد  آزرم و حیا است همانطوری که گذشتگانش بودند ، اگر این بیانیه مملو از حماقت نیست پس اعتراف به مصرف هفته وار یک میلیارد دالر در جنگ بیست ساله افغانستان چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ کدام ارزش مثبت ازاین پولهای بدریا ریخته شده برای مردم افغانستان ببار آورد ؟ نتیجه بنیادین این مصارف برای ملت ما چه ببار آورد ؟ با خروج تان از افغانستان کسبه کاران ، تاجران کوچک و خرده فروشان ورشکست شده اند ، مامورین دولت ، کارگران ، معلمان ، جوانان ، محصلان و متعلمان اعم از زن ومرد و دختر وپسر در ناداری کم سابقه ای گیر مانده اند و شب و روزشان درغم یک لقمه نان سپری میشود اما تو جنایتکار در حق این مردم  پول های قانونی این ملت را در قید بانک هایت نگهمیداری و بر فقر و گرسنگی و بی دوایی و حالت نزع این ملت میخندی و آنرا فاقد روح همبستگی وانمود میسازی ، در جانب دیگر مشتی از فرومایگان خریداری شده ات در زنده گی افسانوی که نه از پدر شان به میراث برده اند و نه از اجداد شان در چتر حمایت مراجع استخباراتی شما و متحدین تان که یکجا با قوای نظامی تان فرارکردند بسر میبرند و شما هنوزهم در پی تقویت و پیش کشیدن شان در حیات سیاسی افغانستان هستید .

این تنها افغانستان نیست که زخم های ضربات مدرن ترین سلاح های تان را در دل دارد بلکه از جنگ عمومی دوم به بعد ۳۷ بار به دیگر کشورها حمله کرده و با مردمان شان جنگیده اید ، جنایت کرده اید و تراژیدی آفریده اید . یاد دارید که شما امریکایی ها ویتنامی های قهرمان را در زمان تجاوز تان درآن کشور که بیش از دو میلیون کشته بجا گذاشتید بخاطر تعلق شان به نژاد زرد « سک های زرد » خطاب میکردید شماها تا چه حد بی وجدان و فاقد حد اقل اخلاق اجتماعی هستید ما از شما گله نمی کنیم که به افغانها چه خطاب می کنید بلکه از هویت خود دفاع می کنیم بگذار از دهان بی ادب هرچه بیرون شود به گریبان خودش فرو برود .

با اعمال خونین و جنگ های تجاوزکارانه تان تروریست تر از هر شبکه تروریستی هستید ، میکشید ، ویران میکنید ، می دزدید ، میبرید و فرار میکنید ، اما این همه اعمال تانرا با ملامت سازی دیگران و تحقیر به آنها زیر پوشش تبلیغاتی در می آورید .

نفرت و ننگ‌ بر شما جنگجویان و تجاوزکاران !

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۲ـ ۲۲۰۱

 

Copyright ©bamdaad 2022