حزب در جنبش :

جلسه کمیته حزبی ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان برپا شد

 

 

۱۹ دلو ۱۳۹۹/ شهرهرات

جلسه کمیته حزبی ولایتی هرات  به ریاست محترم رفیق دوکتور فقیری رییس شورای ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان برگزار شد .در جلسه علاوه از اعضای شورای ولایتی برخی از کادرها حزبی نیز حضور داشته اند.

در آغاز رییس شورای ولایتی روی وضعیت کنونی کشور، کار و فعالیت های سازمانی بحث نموده و اعضای جلسه را به کار فعال، سازمان یافته و تحرک بیشتر فراخواند و در مورد چالش شیوع کرونا و تاثیرگزاری آن روی کار و فعالیت های سازمانی صحبت نموده و در مورد پذیرش افراد جدید به صفوف حزب، دعوت اعضای دور مانده از حزب، پرداخت حق العضویت ها و آماده گی برای توزیع کارت به ۳۰۰ تن از اعضای حزب در یک جلسه با شکوه و روی تحقق این مولفه ها و مسوولیت پذیری بیشتر اعضای حزب تاکید نمود. متعاقبا رفیق رحمتی در مورد اهمیت تقسیم اوقات منظم برگزاری جلسات، مطالعه و اشتراک در ماهنامه حقیقت زمان، تقویت بنیه مالی ماهنامه و تامین روابط بیشتر با نهادهای جامعه مدنی بحث و ابراز نظر نمود.

بعدا خانم پژواک در مورد رشد صفوف حزب از میان زنان و جوانان و اهمیت آن در تحکیم سازمانی و برنامه های آموزشی برای اعضای حزب تاکید نمود. در ادامه محترم فیض احمد پوپل روی ظرفیت سازی و ارتقای ظرفیت سیاسی، تشکیلاتی و سازمانی بحث نموده و رفیق شهید زاده گزارش مختصری را پیرامون فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به جلسه ارایه نمود.

بعداْ به نوبه هر یک از رفقای اشتراک کننده در مورد فعالیت های انجام شده، چالش ها و رشد صفوف حزب و استحکام تشکیلاتی بحث و ابراز نظر نموده ، و پیشنهادات و انتقادات خود را به جلسه ارایه کردند. در اخیر کار جلسه را رفیق محمدانور متین عضو بیروی اجراییه شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان مورد ارزیابی قرارداده و استقامت های کار سازمانی را دسته بندی و مشخص ساختند و بر اصل ظرفیت سازی، آگاهی سیاسی، بیداری، رشد و استحکام صفوف حزب، توسعه شبکه های سازمان های حزبی و تحکیم پایه های اجتماعی آن در بین جامعه تاکید نمودند.

در جلسه بعد از بحث و ابراز نظر چنین فیصله گردید:

۱-  هر عضو شورای ولایتی موظف است کار و فعالیت یک واحد حزبی را مدیریت، رهبری و سازماندهی نمایند.

۲-  آماده گی برای یک جلسه پُرشکوهی حزبی به منظور توزیع ۳۰۰ قطعه کارت عضویت به اعضای حزب.

۳-  رفیق رئوفزاد موظف است تا در تفاهم با رفیق رحمتی گراف تقسیم اوقات جلسات حزبی را در تمام سطوح حزبی طرح و تدوین نمایند.

۴-  تامین روابط بیشتر با نهادهای جامعه مدنی در اولویت کارهای سازمانی قرارداده شود.

۵-  رفیق شهید زاده پلان عملیاتی کار با جوانان را ترتیب ، و در جلسه آینده گزارشی را پیرامون کار و فعالیت با جوانان به جلسه ارایه نماید.

۶ ـ  روزها پنجشنبه هرهفته لکچرهای کوتاه و علمی به منظور ارتقای سطح آگاهی سیاسی اعضای حزب به دفتر کمیته حزبی ولایتی ارایه گردد.

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۹۰۲

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021