در نبردگاه علم وجهل کی را برکی پیروز می سازند ؟

 

محمد ولی

رییس علمای جهان اسلام ، علمای اسلامی بنگله دیش ، مجمع اتحاد جهانی اسلامی مالیزیا ، بیش از دوهزار تن از علمای کرام افغانستان ، امام مسجد مکه مکرمه و دانشمندان پوهنتون الازهر همه گفتند جنگ روان در افغانستان مشروع نیست ومبدا شرعی ندارد ، اما طالبان پس از این همه فتواها بیشتر از روزهای قبل بر شدت جنگ و خونریزی افزودند یعنی آنها در برابر فتواها نه از طریق ارایه دلایل شرعی و قرآنی ونه بر مبادی « صلح بهتر است » بلکه از میله های سلاح ها ، عملیات خودکش ، انفجارات و حملات تهاجمی بر مراکز شهرها ، مراکز آموزشی (امروز بر پوهنتون کابل حمله کردند ) ، بر خانه های مردم ومنجمله مراکز نظامی دولت به فیصله های علمای جهان ‌اسلام جواب رد دادند . پس اینها از کدام قماش اند که قرآن وسنت را جهت حل نزاع نمی پذیرند وبر فتوای علمای اسلامی ارزش نمیدهند ؟

اینها لشکر مشکوک اند زیرا :

۱ـ  به اتحاد نظر واجماع علمای دین پابندی ندارند اما میگویند برای اسلام و به خاطر استقرار امارت ناب اسلامی می کشند وکشته میشوند .

۲ـ از مبدا پیدایش خویش منکر اند و حاضر نیستند بگویند که محصول تقارن وبهم تنیده گی منافع امریکا ، سعودی و پاکستان میباشند وبقای شان بستگی به ادامه سیاست پاکستان علیه افغانستان دارد .

۳ـ  تمویل ، تجهیز، تسلیح ، فرماندهی نظامی و رهبری خدمات لوژستیکی بحیث یگ گروه جنگنده از شرق تا غرب واز شمال تا جنوب از کجا تامین و رهبری میشود .

۴ ـ  چرا خلیلزاد به هدایت ترامپ ومراجع سیاست گذاری امریکا این گروه را با انعقاد یک معاهده نامتوازن ، خلاف منافع ملی افغانستان و کنار زدن دولت تحت الحمایه پرستیژ جهانی داد واجازه داد از مواد موافقتنامه سرکشی کنند ، با القاعده قطع روابط نه نمایند ، به آتش بس تن در ندهند و جنگ را با این ابعاد گسترده یکجا با عملیات تروریستی تا مراکز شهرها وسعت بخشند ؟

۵ـ  در همین شب و روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا چرا با ایجاد موانع بر آغاز مذاکرات دوحه شدید ترین حملات جنگی و تروریستی را انجام میدهند و نیویارک تایمز حمله بر مقام ولایت کندز را مشکوک به حمله طیاره بدون سرنشین طالبان میداند ؟ این چه گل تازه است که امریکا میخواهد به آب بدهد ؟

ایا این ها بحیث اجیران اثرگذار بر سیاست های مقطعی امریکا در داخل وخارج عمل میکنند یا زور خود را در برابر غول سرمایه و سلاح به نمایش میگذارند ؟ اگر چنین است پس به اصطلاح عامیانه ( به بیخ کی می پرند ) .

با امریکا می جنگیم ولی عسکرش را نمی کشیم ، با پاکستان رابطه نداریم ولی سرمایه ها وخانواده های ما در انجا است ، دولت افغانستان را برسمیت نمی شناسیم ، سرباز وصاحب منصب ودانش آموز ومحصل وزن ومرد وپیر وطفل وجوان را به خاک‌وخون میکشیم وانرا طبق روایت خود مشروع میدانیم . این دیگر چه است واز کدام‌ نوع سیاست اسلامی بوده میتواند باشد ؟

اسپ بی یال و دم واشکم کی دید

این چنین اسپی خـدا هم  نافــرید

شکی نیست اینها لشکراستخدام شده ای اند که صفوف شان نمی دانند برای چه می جنگند واز کجا قومانده می شوند .

صراحت ها ، وضاحت ها و نشانه ها در مورد این گروه جنگنده نه سیاستگر ، ویران کننده نه عمارتگر ، خونریز نه صلح جو به همان زمانه های میرسد که حامی وبنیاد گذار تروریزم جهانی یعنی امریکا و دستیار منطقه ایی اش پاکستان در جنگ سرد از طرز فکر و شیوه عمل خشن ترین و متعصب ترین گروه اسلام گرا  بهره گرفتند و بحیث ابزار سیاست خارجی شان علیه رقبای جهانی به کار بستند .

امریکا روی این گروه سرمایه گذاری کرد ، این سرمایه ها با توان بازدهی وتولیدی مثمر درخاک پاکستان دروجود سی هزار مدرسه مولد جنگنده های مذهبی ومواد خام دو ميلیون طالب به کار افتید وتا اکنون بهره برداری از آن جریان دارد .

پاکستان به این سرمایه نیاز داشت زیرا در اختلافات سرحدی با هند خود را معروض به خطر جنگ هندو علیه مسلمان قرار میداد و در سیاست بیچاره نمایی میان افغانستان وهند مظلومیتش را پرده دار حمایت از سرمایه گذاری ، تولید وپرورش تروریستان می دانست ، الحق که ازآن بهره کافی برداشت و این منبع سود آور را از دست نمی دهد . شعار این منبع از اول جنگ برای اسلام بود وتا اکنون هم همین است هیچ تغیری در تفکر ، شیوه عمل و طرز کاربست این ابزار رخ نداده است .

علما ، نیک اندیشان وخیرخواهان حقیقی اسلام یکجا با ملی گریان و وطندوستان افغانستان با اسلام مواجه نیستند بلکه با سیه دلان قصاوت کرداری مواجه اند که قدرت های منطقه وی در راس پاکستان وجهانی در راس امریکا ذهن آنها را با الوده سازی خرافات ، شور وهیجان کشتن هرانکه را با ایشان نباشد ، ویران کردن و آتش زدن پرورش داده اند ، به رهبران پول وامتیازات جبروتی میدهند ، به قصرها می نشانند ، به سفرهای خارج میبرند ، به موترهای مدل سال سوار میکنند ودر لوکس ترین هوتل ها دعوت میدهند ، الغیب عندالله که با کدام شیوه استخباراتی آنها را در گرو می گیرند و خود کشی ودیگران کشی صفوف شانرا توجیه به رسیدن حور وقصور وانتهورمیکنند در حالیکه خود دراین دنیا لبریز از آن مزایا شده اند .

جهالت را برتر ازعلم دانسته مراکزعلمی دینی ودنیا یی را هدف قرار میدهند وطالب العلم دینی و دنیایی را واجب القتل تبلیغ میکنند . همان گفته تاریخی است که شب های سیاه را دوست دارند تا خود در آن سیاهی چون ستاره بدرخشند ودیگران را از راه به چاه رهنمون شوند .

با تاسف عمیق که افغانستان را دراین شبستان ظلمت فرو برده اند و با حمایت از ظلمت پرستان ، جنگ روشنی و ظلمت را بصورت کنترول شده تا رسیدن به غایه های ملوث شان در موازنه نگهمیدارند ، دراین نبردگاه علم و جهل بر گروه ظلوم وجهول قیمت بیشتر داده کوه و کمر این سرزمین را در سایه روشن های این نبرد پایمال طالب و داعش وده ها گروه تروریستی دیگر میسازند .

بگذار اسلام این ها را اسلام امریکایی بگوییم نه اسلام محمدی که میخواهند آنرا با صرف میلیاردها دالر الی رسیدن به اهداف استراتیژیکی علیه رقبا قرار دهند.

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۳۱۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020