ای معلم ، ای والامقام ترا سپاس!

 

آموزگاران پرتلاش، آگاه و وطنپرست کشور ،

دارلانشای حزب آبادی افغانستان خود را درجشن بزرگ « روز معلم » شریک دانسته، و بدینوسیله  بهترین آرزومندی خود را برای بهروزی و سلامتی آموزگاران کشورکه در شرایط سخت دشوار اقتصادی ـ اجتماعی و امنیتی ازجمله پندمی کرونا به تربیت نسل آینده کشور مصروف خدمت اند ابراز میدارد.

حزب آبادی افغانستان که پیوسته جانبداری خود از نظام آموزشی مدرن و متکی برمنافع ملی و آینده کشورابراز داشته است ، درهمه اقدامات عملی خود تلاش نموده تا با توضیح وضع موجود در کشور، بخصوص نظام آموزش و پرورش کشور، ناهنجاری های موجود آنرا ریشه یابی ، و در راه پرچیدن آنها تلاش نماید.

چنان که دراهداف مرامی حزب آمده است ما « ... برای بازسازی و مدرن سازی نظام فرهنگی کشور اعم از سیستم تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی، مسلکی... با استفاده از تجارب جهانی، دست آوردهای علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و تنگ نظری » مبارزه می نماییم.

برای تحقق این خواست و سایر اهداف متمدن و آینده نگر درزمینه رشد سطح فرهنگی جامعه و ارتقای شرایط زنده گی مادی و معنوی اساتید و آموزگاران  و کارمندان عرصه تعلیم و تربیت در کشور حزب ما پیوسته خواستار مبارزه و تلاش برای تامین صلح عادلانه ، عدالت اقتصادی و اجتماعی و تحقق اصول اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشرشده است .

حزب ما درهمخوانی با اصول پذیرفته جهانی زنده گی در صلح و امنیت را حق انسانی دانسته ، و در اعلامیه ۲۷ سنبله ۱۳۹۹خود در« رابطه به مذاکرات صلح بین الافغانی» درقطر باردیگربرآن تاکید و خواستار قطع  فوری جنگ ، تامین صلح پایدار و تضمینات بین المللی برای پایان بخشیدن مداخله  در امور داخلی افغانستان ، برچیدن پایگاه های تروریستی ، قطع صدور تروریستان از برون و ایجاد یک میکانیزم نظارتی جهانی بر پروسه تامین صلح وثبات درافغانستان شده است.

آموزگاران عزتمند کشور !

فرهنگ بزرگ و ریشه دارما به مقام والای آموزگاری حرمت زیاد قایل شده ، معلم  را « چراغ جامعه » خوانده است . اینکه آموزگاران چراغ علم و معرفت را درجامعه فروزان نگهداشته و نسل های امروزی کشور را برای یک زنده گی در صلح ، علمدوستی ، آینده نگری و عدالت اجتماعی رهنما میباشند از نظر ما جای  شک و تردید نیست ، و اما برای انجام این رسالت بزرگ انسانی و روشن نگهداشتن چراغ معرفت نیاز به فراهم آوری شرایط  مناسب برای انجام خدمتگذاری به مردم و آینده کشور است .

با درد و دریغ امروز معلمان و آموزگاران کشور در شمار لایه های ناتوان و کم درآمد جا داشته  و برخلاف تمام موازین دینی و اخلاقی آنها قربانی اقدامات خرد ستیزانه  دشمنان وطن شده اند .دشمنی با علم و دانش ، از بین بردن معلم و به آتش کشیدن مکتب جز برنامه های نیروهای بنیادگرا و ضد ترقی که ریشه در اهداف شوم دشمنان افغانستان دارند  شده است . ما در جریان جنگ های ۴۰ سال اخیر  شاهد کشته شدن تعداد زیادی از آموزگاران کشور و به آتش کشیده شدن مکاتب بوده ایم.  همین امروزهم تهدید و ترورمعلمان کشور رو به فزونی نهاده  و امنیت جانی و برای آموزگاران کشور وجود ندارد.

علاوتاْ امروزاکثریت آموزگاران کشوردر شرایط بد اقتصادی قرارداشته و معاش کنونی معلمان برای هزینه زنده گی روزمره آنها کافی نیست. سطح پایین درآمد معلمان و بلند بودن مخارج زنده گی باعث شده است تا بیشتر آموزگاران به شغل دومی و سومی رو آورده و وقت و امکان کافی برای رشد سطح دانش مسلکی پیدا ننمایند. البته در نتیجه تعصب و نابرابری های اجتماعی وضع زنان آموزگار بدتر از مردان میباشد.

در این بخش ناتوانی ها و سومدیریت  در وزارت معرف و موسسات ذیربط را نمی توان نادیده گرفت . مجموعه این کاستی ها باعث پایین آمدن سطح کمی و کیفی نظام  آموزش و پرورش کشور شده و نمی توان سطح آموزش و پرورش کشور را با کشورهای همسایه و جهان مقایسه نمود.

در شرایط  موجودیت هزاران مدرسه تربیت بنیادگرایی ، محرومیت اکثر دختران کشور از حق تعلیم و تربیت ، ایجاد مکاتب بیشمار خصوصی بدون کنترول  دولت ، برنامه های درسی ناکار و بدرد نخور ، غیر مسلکی بودن شماری از معلمان ، سواستفاده ها ، رشوت ستانی ، جعل سازی اسناد تحصیلی و ده های معضل دیگر مشکلات بزرگی را دم راه نظام تعلیم و تربیت کشور قرارداده است .

از نظرما برای رفع این همه مشکلات تامین صلح دایمی و باثبات ، برقراری یک نظام مردم سالار و دموکراتیک استوار برمنافع مردم و آینده یک افغانستان متمدن ، پیشرفته و انسانی وتحقق  ارزش های اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز مبرم میباشد . فقط  در چنین شرایط است که می توان برای آموزگاران کشور و لایه های زحمتکش و ناتوان وطن شرایط لازم زیستی و مسلکی را فراهم آورد.

حزب آبادی افغانستان که خواستار تطبیق ارزش های جهانشمول قانون اساسی کشورمیباشد با امکانات دست داشته در دفاع از نظام جمهوریت ، مردم  سالاری  و شایسته سالاری بوده، در راه محو بیسوادی ، تبعیض جنسیتی ، زبانی و قومی درکشور تلاش نموده و آینده تحولات دموکراتیک را دراتحاد عمل نیروهای علمدوست، وطنپرست و متجدد میداند.

آموزگاران آگاه و پرتلاش کشور !

درحالیکه یکبار دیگراین روز خجسته را برای معلمان و کارمندان عرصه آموزش و پرورش در کشور تبریک میگوییم ، آرزو میبرییم تا دراین مقطع حساس تاریخ کشورکه پای سرنوشت دموکراسی ، مدرنیت ، پیشرفت و عدالت درمیان است ، وظیفه و رسالت بزرگ تاریخی تانرا به وجه نیکو انجام داده و درکنار نیروها و خواست های دموکراتیک و آینده نگر قرار بگیرید.

شما آموزگاران آگاه و وطنپرست کشور پیوسته در تاریخ جنبش های دادخواهی و تجدد پسندی کشورسهم بزرگ و شایسته داشته اید. با این گذشته درخشان و با وقارچشم امید مردم به  سوی شماست.

روز معلم مبارک !

افتخاربه آموزگاران کشور !

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان  

شهرکابل ، ۱۳میزان ۱۳۹۹ خورشیدی 

 

بامداد ـ  ۱/ ۲۰ـ ۰۳۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020