یک گام استوار و محکم دیگر به پیش !

 

هیات رهبری حزب آبادی افغانستان تحت ریاست پوهاند دکتر داوود راوش  درجلسه هیات اجراییه «  ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » شرکت نموده و از تلاش های صادقانه بخاطر وحدت نیروهای شامل ایتلاف جانبداری و همکاری خود را در این مورد ابراز نمود. اینک توجه خواننده گان گرانقدر تارنمای بامداد را به گزارش « سکرتریت کمیسیون وحدت » ایتلاف جلب مینماییم. بامداد

 

امروز شنبه ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۹ مصادف به ۱۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰ حوالی ساعت ۱۲ بجه به وقت افغانستان اجلاس هیات اجراییه « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » تحت ریاست رییس ایتلاف در دفتر کار «حزب ملی وطن » دایر گردید .

بعد از آنکه منشی ایتلاف محترم جبارخیل ، پیرامون حاضرین هیات اجراییه به جلسه گزارش داد ، جلسه آغاز گردید و اجندای ذیل پیشنهاد شد :

ـ د یو واحد گوند د تللو په طرف د یووالی په کنفرانس بحث،

ـ  استعماع گزارش های دوستان از کمیسیون تدارک تجلیل شکوهمند بیست و چهارمین سالگرد حماسه شهادت فرزند صدیق وطن زنده یاد داکتر نجیب الله رییس جمهور اسبق افغانستان و رییس حزب وطن،

ـ پیشنهادات اعضای هیات اجراییه برای بهبود کار ایتلاف در مورد اجندا هم جرو بحث طولانی صورت گرفت و بلاخره اجندای فوق به اکثریت ارا تصویب شد.

محترم دیپلوم انجینر عبدالظهور رزمجو رییس ایتلاف پیشنهاد کرد که اول مطابق ماده دوم اجندا گزارش های دوستان را شنیده و چگونگی اشتراک مان ، چالش ها و پرسش و پاسخ ها را مورد بحث قرار میدهیم. در اخیر بحث ها فیصله بعمل آمد چون برخی از اعضای هیات اجراییه ایتلاف در کمیسیون تدارک تجلیل حضور دارند به همه مطالب که رفقا گفتند توجه خاص مبذول بدارند.

بحث پیرامون ماده اول اجندای که یک بحث کلیدی و اساسی جلسه بود ، بازهم نظرها و موضعگیری حزب متحد ملی شنیده شد اما اکثریت قاطع اعضای هیات اجراییه ایتلاف تصمیم اجلاس قبلی هیات اجراییه در مورد طرزالعمل تدویر کنفرانس وحدت ( ۱۰ سنبله ) را دوباره مورد تایید قرار دادند .از دوستان حزب متحد ملی افغانستان تقاضا صورت گرفت که یکبار دیگر در مورد اشتراک شان در کنفرانس وحدت فکر کنند ایتلاف بشما نیز مانند سایر احزاب و سازمانها درحرکت منتظر خواهد شد اما نه در توقف.

پوهاند داکتر راوش رییس حزب آبادی افغانستان موضعگیری قبلی خود را بیان کرد و گفت ما دراین پروسه هستیم ( ادغام تشکیلاتی و رفتن به کنگره واحد ) در آینده حزب واحد خواهیم بود.

دراین اجلاس دوستان محترم هریک انجینر رزمجو ، شیرالله جبارخیل ، میاگل خالد ، داکتر کیوان ، داکتر ثابت ، افغانیار صدیقی ، انجینر شاهین ، داکتر اصغرخیل منگل ، پوهاند راوش ، جنرال امان به بحث ها پرداختند.

اجلاس بعد از شنیدن صحبت های رفقا برای ادامه کار در فضای صمیمانه و موفقانه حوالی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان پایان یافت.

گزارش جلسات بعدی ایتلاف و تصامیم بعدی را در زمان معین آن با شما شریک خواهیم ساخت .

به پیش در راه رفتن به یک حزب واحد سراسری !

زنده و پاینده باد افغانستان و مردم شرافتمند آن !

( سکرتریت کمیسیون وحدت )

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۰۰۹

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2020