دیدار و ملاقات های کاری

 

با درنظر داشت شرایط ویژه ناشی از بحران کوید ۱۹ و قرنطین ، روزچهاشنبه مورخ ۱۸ سرطان رفقا مهدی عظیمی رییس ، و امین کاظمی مسوول  شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی کمیته ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان در دفتر مرکزی  حزب با رفقا  پروفیسور داکتر داوود را وش رییس حزب ،  و انجنیر امین پرتو رییس شعبه تشکیلات مرکزی دیدن نموده ،  روی تقویت کار حزبی سیاسی، پلان های کاری ، امورتبلیغی و مالی ، توزیع کارت های عضویت حزب و تامین روابط مفید با سازمان ها و ادارات دولتی ولایت غزنی گفت و گو  و تبادل نظر کردند.

دراین ملاقات روی سوالات و پیشنهادات رفقا مکث شده  و جواب های قناعت بخش به آنها ارایه ، و تصامیم لازم  اتخاذ گردید .
ملاقات در فضای رفیقانه الی ساعت یک ظهر ادامه داشت .

 

 

قراریک خبردیگر اخیراْ رفیق داکتر داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان با محترم  الحاج محمد انور رحیمی معاون « سازمان حرکت اجتماعی ترکمن ها » در دفتر مرکزی حزب  دیدار و ملاقات نموده ، پیرامون وضعیت جاری کشور و مسایل مبرم جامعه بحث و تبادل نظر کردند.

 

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۱۰۷

Copyright ©bamdaad 2020