از مذاکرات بین الافغانی حمایت می نماییم

 

صادق روزبه

 توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان بتاریخ ۲۹  فبروری ۲۰۲۰ ، مطابق دهم حوت ۱۳۹۸  در دوحه قطر به امضا رسید. که آغاز مذاکرات بین الافغانی از تعهدات این توافقنامه به شمار می رود،  اگر چه از آن تاریخ تا امروز در حدود چهار ماه  نبزمی گذرد، اما  این مذاکرات تا هنوز آغاز نگردیده است.

برطبق این توافقنامه قرار است تا ۵۰۰۰ زندانی طالبان از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان آزاد  شوند که  تا حال در حدود ۴۰۰۰ تن آنها  از زندان های کشور آزاد شده اند. و در مقابل باید ۱۰۰۰ تن زندانی های دوات هم از طرف طالبان آزاد شوند که تا حال کمتر از یکهزار تن ازین  زندانی ها از طرف طالبان آزاد گردیده اند.

مردم افغانستان آرزومند بودند تا بعد از امضای این توافقنامه ، خشونت ها در کشور کاهش یابد ، آتش بس در کشور تامین و ادامه جنگ و خون ریزی در کشور متوقف گردیده و مذاکرات بین الافغانی آغاز یابد. اما تا هنوز این آرزومندی مردم ما رعایت نگردیده و تحقق نیافته است .

  برای آغاز این مذاکرات شرایط معقول و قابل قبول در قضیه جنگ وصلح افغانستان ،  کاهش خشونت ها و تامین آتش بس است. تا ثابت گردد که برای ختم جنگ وخشونت اراده واقعی و استقلالیت کامل وجود دارد و هم برای آغاز مذاکرات اعتماد سازی می گردد. زیرا نه می شود که خشونت ومذاکرات هم زمان بصورت موازی ادامه یابد . فکر می شود  که تا حال تاریخ سیاسی ونظامی جهان مذاکراتی بدون برقراری آتش بس را ، بیاد نداشته ودر صفحات خود ثبت ندارد.

با آنکه ریاست شورای عالی مصالحه ملی در ساختار دولت ایجاد و مسوولیت پیشبرد مذاکرات  را  باطالبان بعهده گرفته ، اما با درنظرداشت آماده گی های لازم دولت اسلامی افغانستان ، این مذاکرات تا هنوز آغاز نگردیده و از آغاز مذاکرات درهفته های آینده خبر می دهند اما وضیعت کنونی می رساند که آغاز مذاکرات بدون دلایل موجه  به تعویق می افتد درحالیکه ادامه جنگ وخشونت در افغانستان به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان نبوده ، هر روز از مردم افغانستان قربانی گرفته و فقط دشمنان مردم افغانستان هستند که از ادامه جنگ وخشونت در افغانستان سود برده ، می برند و بس.

مردم افغانستان می خواهند تا دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با اجندای مشخص و داشتن خطوط سرخ وارد مذاکرات با طالبان گردد. حفظ استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، حمایت از وحدت ملی مردم افغانستان، حفظ نظام جمهوریت و قانون اساسی وارزش های دموکراتیک آن، حفظ دست آوردهای سال های اخیر کشور، حفظ قوای مسلح قهرمان کشور، رعایت حقوق و آزادی های قانونی مردم ، مشخص کردن کشورهای تضمین کننده گان صلح در افغانستان ، در مذاکرات بحیث خطوط سرخ دولت باید  مورد حمایت  قرارگیرد و از آنها بحیث حق طبیعی و قانونی مردم افغانستان باید دفاع قاطعانه صورت گیرد، درغیراین مذاکرات چه مفهومی خواهد داشت.

تاریخ  افغانستان بخوبی نشان میدهد ، هرزمانی که مردم افغانستان در راه تحولات دموکراتیک گام گذاشته اند ، دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان ، دست بدست هم داده و مانع تحقق این تحولات شده و افغانستان را از رسیدن به ترقی ، پیشرفت و دست یافتن مردم افغانستان به خوشبختی و سعادت بازداشته اند و مسوولیت عقب مانی ، فقر وبدبختی های مردم افغانستان را بیشرمانه بدوش کشیده و می کشند. حزب آبادی افغانستان که حزب صلح و حزب تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درکشور میباشد، از ختم جنگ وخشونت وقطع فوری خونریزی بیشتر در کشور و از تمام اقدامات که برای ختم جنگ و آوردن صلح درافغانستان بمنظور تامین صلح سراسری، صلح عادلانه ، صلح پایدار و صلح برای همه  صورت می گیرد، حمایت می نماید.

حزب آبادی افغانستان از آغاز مذاکرات بین الافغانی با کاهش خشونت ها و آتش بس در کشور،  به هدف ختم جنگ ، تامین صلح واقعی و نتایج  مثبت آن که بتواند خواست های اساسی مردم افغانستان را که همانا حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ، حفظ نظام جمهوریت و قانون اساسی  با ارزش های دموکراتیک آن ، حفظ دست آوردهای سالهای گذشته  و رعایت حقوق و آزادی های قانونی و دموکراتیک مردم افغانستان می باشد ، حمایت می نماید.جنگ می تواند بر مردم افغانستان طوریکه تحمیل گردیده ، تحمیل گردد، اما صلحی که نه تواند سرنوشت و منافع ملی امروزو فردای کشور ومردم ما را تضمین وحمایت نماید ، نمی تواند بر مردم وکشورما تحمیل گردد.

حزب آبادی افغانستان، از آغاز مذاکرات بین الافغانی به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می نماید و آرزومند است تا شرکت کننده گان دراین مذاکرات با تبارز نیت و اراده کامل و آزاد مصدر ختم جنگ و خشونت در کشور شده و سنگ بنای صلح واقعی را در افغانستان گذاشته و در تاریخ افغانستان ، صفحه جدیدی را ، بگشایند و مردم افغانستان را که مانند سایر مردمان جهان واقعاْ شایسته صلح، سعادت و بهزیستی می باشند احترام گذاشته ودربرابرش شان ادای مسوولیت دینی، ایمانی ، اخلاقی ، میهنی واجتماعی ، نمایند.

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۹۰۷

Copyright ©bamdaad 2020