جنایتکاران با تیرباران زنان باردار و اطفال معصوم چی میخواهند؟

نسیم سحر

 

دیروز تروریستها در کابل در یک شفاخانه ملکی و آنهم د رماه مبارک رمضان  مرتکب یک جنایت نابخشودنی شدند که مشکل است در قاموس جنایات بشری برایش یک واژه مناسب پیدا نمود . تروریستها زنان حامله دار ،  اطفال معصوم و افراد بیمارو بستری در شفاخانه را تیرباران کردند .این جنایت و این آدم کشی انسانهای بیگناه و بیدفاع در  شفاخانه صد بستر دشت برچی که تحت حمایت داکتران بدون سرحد قرار داشت رهبران سیاسی و مجامع بین المللی را تکان داد و به واکنش وادار ساخت. این جنایت  و جنایت دیگر درمراسم تشییع جنازه در ننگرهار توسط نماینده خاص  سرمنشی ملل متحد ونمایندگان  برخی کشور ها شدیدا تقبیح گردید. این جنایت حتی توسط وزیر خارجه امریکا محکوم گردید در حالیکه ایالات متحده  در یک معامله و توافقنامه غیرمعمول زیر نام " معاهده قطر"  با طالبان  چشم امید به صلح بسته و تا زمینه خروج حضور  حدود بیست ساله با تلاشهای ناکام شانرا مساعد سازد.

استقرار صلح در سراسر افغانستان آرمان وآرزوی هر فرد ترقیخواه و دموکرات ،هر مسلمان متدین و صادق ، هر روشنفکر و بالاخره هر فرد وطنپرست است و اما آیا این افرادیکه  به تیرباران زنان حامله دار ، اطفال معصوم ، ترور انسانهای بیگناه ، پیرمردان مریض و بیمار می پردازند ، خواهان برقراری صلح و آرامش در وطن اند؟ آیا افرادیکه پل وپلچک ، شفاخانه ، مکتب و پایه های برق را از بین میبرند ، طرفدار صلح در وطن هستند ؟ وآیا افرادیکه د ر خاک بیگانگان  لانه اختیار کرده و سرباز ، افسر و پولیس کشوررا سر می برند   وبرای نابودی قوای مسلح کشور فعالیت میکنند ، صلح میخواهند ؟ آنهایکه زنان یعنی نصف نفوس کشور را روانه زندان خانه میسازند و با علم و یشرفت و دموکراسی دشمنی میورزند ، جنگ را قطع  و " اور کم " و " اوربند " را خواهند پذیرفت ؟ فکر میکنم که پاسخ تمام این پرسش ها منفی خواهد بود . زیرا این نیروهای عقبگرا و دموکراسی ستیز بخاطر تحقق" پروژه" های بیگانگان "جهاد "مینمایند . تاریخ چهار دهه نشان داد که "تنظیم های جهادی" ، " طالب" و "داعش" از یک قماش اند.  اینها در مراحل مختلف وظایف متفاوت را بادر نظرداشت اوضاع و شرایط بین المللی اجراء میکردند و دوره های استهلاک آنها قید زمان گردیده است.

در شرایط کنونی با مطرح شدن " طالب " در سطح بین المللی " پروژه داعش " مبرمیت خود را از دست داده  ولی برای تحقق عملی اهداف پنهانی پروژه طالب ، استفاده ابزاری از " داعش " صورت خواهد گرفت. بالاخره مقصرین این جنایات   "داعش " قلمداد خواهد شد . در حالیکه پاکستان بعنوان حامی درجه اول طالبان هم در عرصه نظامی ، سیاسی ، دیپلوماتیک و لوژستیکی تلاش میورزد که بیشترین امتیاز را از " معاهده قطر" بدست آورد . بدین منظوربه اشاره مشاورین "آی اس ای" طالبان  عملیات نظامی را تشدید میکنند و پاکستان به افزایش فعالیتهای دیپلوماتیک بخاطر تحقق " معاهده قطر" در قدم اول رهایی زندانیان طالبان و در نخست ازهمه قوماندانان مهم آنان میباشد.

 پاکستان بخوبی میداند که  در نتیجه پیامد های ویروس کورونا وضعیت نامساعد برای ترامپ برای انتخاب مجدد وی درپست ریاست جمهوری  ایجاد شده و یگانه موفقیت ترامپ میتواند خروج بی درد سر عساکر امریکایی از افغانستان باشد . ایالات متحده از پاکستان میخواهد تا طالبان را بیشتر به عملی ساختن " توافقات قطر"وادار  بسازد تا " اور کم " و " اوربند " برقرار گردد. ولی پاکستان با داشتن مهارت خاص در سیاست های خارجی خویش از امریکا میخواهد که هند را به پای مذاکره با طالبان بکشاند . درحقیقت پاکستان کشور ایالات متحده را پشت "نخود سیاه " روان کرد و تا از فشار بیشتر بالای خودش را بکاهد. هند که هدف اصلی پاکستان را درک میکند به پیشنهاد امریکا پاسخ منفی میدهد و  زلمی خلیلزاد در ماموریت و گفتگوی خود با وزیر خارجه هند ناکام برمیگردد. به نظر میرسد که " آی اس آی" طرح دیگر را توسط مزدوران خود از قماش طالب و داعش عملی مینماید و با این کار با "یک تیر چند فاختک را شکار نماید". از یکطرف اینکار را به گردن  داعش خواهد انداخت . طالب از ارتکاب این جنایت انکار خواهد کرد. همه قبول دارند که گروه طالبان یک گروه یکپارچه نیست و گروه که دفترقطر را دراختیار دارد بالای تمام گروه طالبان تسلط ندارد ولی همه میدانند که این سازمان جهنمی " آی اس آی" است که تمام حلقات طالب را تحت کنترول خود دارد. از طرف دیگر انعکاسات بین المللی ایجاد خواهد شد و جانب کابل را بخاطر تحقق هر چه بیشتر " توافقات قطر" بین طالب و امریکا زیر فشار قرار خواهد داد . برعلاوه نارضایتی ها از حکومت بیشتر خواهد شد و در کنار جنجال های موجود سیاسی این کار روحیه  ضد دولتی را تقویه خواهد کرد . همچنان این جنایت به تفرقه های قومی دامن خواهد زد زیرا بیشترین قربانی ها از مردم رنجدیده و شریف هزاره میباشند که بیشترین آنها در این منطقه مسکون اند . لذا به دلایل فوق این شفاخانه صد بستر واقع در دشت برچی تحت حمایت داکتران بدون سرحد نشانه گرفته شد و زنان حامله ، کودکان معصوم و اشخاص بیمارتوسط تروریستهای طالب تحت حمایت " آی اس آی " پاکستان  تیر باران شدند.

این جنایت وحشتناک توسط مردم افغانستان و جامعه جهانی به شدت تقبیح شد و  مرتکبین  این جنایت باید مورد تعقیب عدلی و مجازات قرار گیرند و طراحان اصلی این جنایت باید به محکمه بین المللی جنایات بشری معرفی شوند . تازمانیکه حمایت پاکستان از این تروریستها از نوع " طالب " و " داعش " قطع نگردد و لانه های آنها در خاک پاکستان مسدود نشود، طالب این جنگ و انسان کشی را درافغانستان قطع نخواهد کرد و " اور کم " و " اوربند" برقرار نخواهد شد و صلح پایدار و دایمی در کشور عذابدیده ، زخمی و آغشته به خون در نتیجه این "توافقنامه ننگین "استقرار نخواهد یافت و مردم ما بارها شاهد این جنایات خواهد بود .

 دراوضاع و احوال کنونی کشورتقبیح این جنایت کافی نیست . معضلات وطن را باید از ریشه حل نمود . توافق سیاسی این وآن و تقسیم چوکی ها بین این حلقات مشکلات موجود را بطور اساسی حل و فصل نمیکند . یکی از راه های دفع این حملات جنایتکارانه دشمنان وطن و رسیدن به صلح پایدار در افغانستان  اتحاد تمام وطنپرستان ، روشنفکران ، دموکراتها و ترقیخواهان کشور و ایجاد یک نظام و اداره دارای کارایی ، نیرومند،  فارغ از فساد و تقویه قوای مسلح کشور است.  

 بیائید این جنایت را با شدت تقبیح کنیم و علیه جهل و بنیاد گرایی متحد شویم !

نفرین به جنایتکاران و حامیان آنها !

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۳۰۵

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020