پیام همدردی دارالانشای حزب آبادی افغانستان به ارتباط حمله تروریستی برعبادتگاه سیک‌ها

 

 

  کابل ، ۶ حمل ۱۳۹۹

با اندوه فراوان امروز شاهد حادثه تروریستی هولناک درشهر کابل بودیم که طی آن تروریستان سفاک خلاف تمام موازین و نورم های بشری برعبادتگاه هموطنان سیک ما درشهرکابل حمله نموده و باعث کشته شدن و مجروحیت شماری ازاین عزیزان ما ، از جمله زنان و کودکان گردیدند.

هموطنان اهل هنود وسیک ما منحیث باشنده گان بومی و اصلی این سرزمین طی قرن ها درکنار سایر اقوام و مذاهب کشور زنده گی مسالمت آمیز و دوستانه داشته ، و با کار و تلاش بیدریغ شان همواره درراه ترقی و پیشرفت کشورمحبوب خویش افغانستان کوشیده ، و بویژه درعرصه تقویت بنیادهای اقتصادی و پیشرفت تجارت دراین خانه مشترک دستآوردها و افتخارات چشمگیر داشته اند.

حزب آبادی افغانستان درپرتو اصول قانون اساسی کشور و اهداف برنامه عمل خویش ازحقوق وآزادی های تمام اقوام و مذاهب ساکن درکشورازجمله هموطنان عزیز اهل هنود و سیک ، ابرازحمایت نموده ، و خود را مکلف برتطبیق آن میداند. ما از مقامات مسوول جداْ‌ تقاضا مینمایم تا مکلفیت های قانونی خویش درحفاظت ازجان و مال ، وتامین فضای مساعد برای زنده گی، کار و انجام مراسم دینی آنها ادا نماید .

دارالانشای حزب آبادی افغانستان حمله وحشیانه امروز برعبادتگاه هموطنان سیک را با شدیدترین الفاظ تقبیح نموده ، برعاملین آن نفرین فرستاده و مراتب تسلیت عمیق خویش را خدمت خانواده های که در این حادثه دردبارعزیزان خویش را از دست داده اند ابراز نموده  و برای مجروحین حادثه آرزوی صحتمندی مینماید.

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۵۰۳

Copyright ©bamdaad 2020