پیام تبریکیه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

به مناسبت نهم حوت روزملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور

 

شهرکابل ، ۶ حوت ۱۳۹۸

 

بسم الله الرحمن الرحیم

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی قهرمان کشور !

دارالانشای حزب آبادی افغانستان مسرت دارد که به مناسبت نهم حوت، روزملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، بهترین شادباش ها، تمنیات نیک و تبریکات دوستانه را برای تمام نیروهای ملی دفاعی و امنیتی که درهرکجای میهن عزیز شجاعانه و مسوولانه اجرای وظیفه می نمایند، از صمیم قلب تقدیم می دارد.

دارالانشای حزب آبادی افغانستان، قهرمانی ها، فداکاری ها و حماسه های مانده گار شما را که در راه دفاع از مردم ، استقلال و تمامیت ارضی کشوراز خود تبارز داده  و می دهید، به دیده قدر و احترام نگریسته و از آن حمایت خود را ابراز می نماید.

سربازان، بریدمن ها ، افسران و جنرالان قهرمان کشور!

حزب آبادی افغانستان مانند شما فرزندان دلیر و فداکار مردم و کشور، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان عزیز را از شمار وظایف و مسوولیت های مهم و تاخیرناپذیرخود دانسته و دراین راه درکنارشما فرزندان دلیر کشور قرارداشته ، و ازکار و فعالیت وطن دوستانه شما یک بار دیگر پشتیبانی خود را اعلام می دارد.

دارالانشای حزب آبادی افغانستان بدین باوراست که ارتقای سطح احضارات محاربوی، تقویت و تجهیز قوای مسلح ، کمک به خانواده های کارمندان اموردفاعی کشور و معلولین جنگ از جمله وظایف مهم دولت بوده ، و لازم می داند تا به اجرای به موقع حقوق و امتیازات ، و بهبود وضعیت معیشتی این نیروها توجه هرچه بیشتر و دوامدار صورت گیرد.

همچنان حزب آبادی افغانستان، آرزومند است تا جامعه جهانی تعهدات خود را مبنی برتقویت و تجهیز این نیروها عملی نموده ، و قوای مسلح افغانستان را با سلاح و تخنیک عصری و مدرن ، تجهیز نموده و تعهدات خود را در زمینه به خوبی انجام بدهد.

 

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۶۰۲

Copyright ©bamdaad 2020