از حقوق و آزادی های مردم فلسطین باید دفاع کرد

 

صادق روزبه

سال های زیادی می گذرد که مردم قهرمان ، وطندوست و آزادی دوست فلسطین برای دستیابی به حقوق و آزادی های خود مبارزه عادلانه می نمایند و دربرابر تجاوزات ، جنگ طلبی ها و خشونت دوامدار حکومت اسراییل از خود ، سرزمین ، حقوق و آزادی های خود جانبازانه وقهرمانانه دفاع می نمایند و می خواهند تا در برابر تاریخ به حیث بخشی از جامعه انسانی ادا مسوولیت نمایند .

دولت اسراییل از سال (۱۹۴۸م ) ایجاد گردیده تا امروز نه توانسته با کشورهای عربی ، به ویژه خلق فلسطین درصلح ودوستی زنده گی نماید وتاریخ موجودیت دولت اسراییل دراین مدت با جنگ ، خشونت ، تجاوز و غصب سرزمین های عرب  وفلسطین همراه بوده و تمام قوانین و مقررات بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را دراین راستا ، نادیده گرفته و به سیاست صیهونیستی خود درمنطقه شرق میانه ادامه می دهد.

جنگ های شش روزه جون (۱۹۶۷) اسراییل را علیه مردم فلسطین و کشورهای عربی تا هنوز تاریخ در حافظه خود دارد که بزرگترین مظهر از سیاست صیهونیستی حکومت اسراییل علیه کشور های عربی ومردم فلسطین می باشد و درآن جنگ اسراییل ازحمایت مالی و نظامی شماری از کشور ها برخوردار بود وتا حال این حمایت از حکومت اسراییل ادامه دارد. این جنگ تلفات بزرگ انسانی و خسارات هنگفتی اقتصادی را برای کشورهای عربی و مردم فلسطین در پی داشت ،  تا امروز کشورهای عربی و مردم فلسطین از این رهگذر رنج می برند و زخم های این تجاوز تا هنوز التیام نیافته است.

حکومت اسراییل تمام قطعنامه های شورای امنیت را در مورد حل صلح آمیز مسایل شرق میانه و اعاده  حقوق مردم فلسطین نا دیده گرفته و از تطبیق آن طفره رفته و می رود.

غصب سرزمین های فلسطین ، سواحل غربی رود اردن  ، ارتفاعا ت گولان و محاصره نوارغزه توسط حکومت اسراییل  مواردی هستند که از سیاست تجاوزگرانه اسراییل ناشی گردیده و بحران شرق میانه را تشدید بخشیده و می بخشد.

این حکومت اسراییل است که طورغیرقانونی و در مغایرت با قوانین بین المللی ونادیده گرفتن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد،  درسرزمین های اشغالی فلسطین به اعمار شهرک ها و واحد های مسکونی و انتقال صدهای اسراییلی در آن شهرک ها ، اقدام نموده و کار ساخت و ساز این شهرک ها را ادامه می دهد .

این حکومت اسراییل است که برخلاف قوانین بین المللی ، شهر بیت المقدس را مرکز کشور اسراییل اعلام نموده و دولت ایالات متحده امریکا نه تنها این شهر را به حیث مرکز کشور اسراییل به رسمیت شناخت ، بلکه سفارت امریکا را از تل ابیب به شهر بیت المقدس نیز انتقال داد که شماری از کشور های دیگر نیز از این حرکت نیز پیروی کردند و مورد اعتراض مردم فلسطین و شماری ازکشور های جهان قرارگرفت.

حمایت  شماری از کشورها از حکومت اسراییل از سال (۱۹۴۸) تا اکنون موجب تقویت ماشین جنگی حکومت اسراییل گردیده و به حکومت اسراییل این جراات و امکان را داده تا حکومت اسراییل با کشورهای عربی و مردم فلسطین از راه زور پیش امده وبه اجرای سیاست  توسعه طلبانه ، جنگ طلبانه و تجاوز گرانه خود علیه مردم فلسطین وکشور های عربی دست یازیده وبا نادیده گرفتن تمام قطعنامه های سازمان ملل متحد ، حل بحران شرق میانه را از مسیر صلح آمیز آن منحرف ساخته و سازد.

در طول سالهای گذشته به ویژه از سالهای که حکومت اسراییل به زیر پا نمودن حقوق مردم فلسطین وکشورهای عربی اقدام نموده و به حیث عامل اصلی بحران شرق میانه شناخته می شود ، مردم وکشورهای صلحدوست ونیروهای ترقی خواه جهان ، با تمام امکانات  اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، معنوی واخلاقی از مردم فلسطین به رهبری یاسر عرفات فقید این فرزند صدیق ، شجاع ومبارز نستوه وفراموش ناشدنی خلق فلسطین و محمود عباس ، شخصیت مبارز ، صلحدوست و رییس دولت فلسطین ، حمایت قاطعانه ودوامدار نموده ومی نمایند.

دلیل این حمایت واضح و روشن است . خلقی که برای دفاع از حقوق ، آزادی ، صلح ، حق تعین سرنوشت وداشتن دولت مستقل واعاده سرزمین های اشغالی خود مبارزه می نمایند و برای آرمانهای شریفانه و انسانی خود قربانی می دهند و بیرحمانه مورد خشونت قرار می گیرند، شایسته و سزاوار دفاع و پشتیبانی بوده و می باشند و تمام خلق ها ، دولت ها ، احزاب ونیروهای ترقی خواه جهان در برابر خلق قهرمان فلسطین مسوولیت احتماعی ، انسانی واخلاقی دارند تا با تمام قوت از داعیه خلق فلسطین حمایت ودفاع نمایند

یگانه درسی که می توان از بحران شرق میانه گرفت، این است که جنگ ، تجاوز ، غصب ، خشونت ، حمایت و ادامه آنها به هیچ صورت، به نفع صلح ، امنیت و ثبات منطقه وی و جهانی نبوده و فقط  دشمنان آزادی ، دموکراسی ، ترقی و صلح می توانند از موجودیت و ادامه این بحران ، سود ببرند، مسببین تمام بحران ها باید مورد تعزیرات سیاسی ، اقتصادی ونظامی کشور های صلحدوست وسازمان ملل متحد قرارگرفته ونقش سازمان ملل متحد در حل صلح آمیز همچو بحران ها هر چه بیشتر ارتقا داده شود.

به تازه گی ها دونالد ترامپ رییس جمهورایالات متحده امریکا برنامه خود را تحت عنوان « معامله قرن » برای حل و فصل مساله فلسطین ، درشرایطی اعلام کرد که ترامپ با استضیاح  کنگره امریکا مواجه بود و برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آماده گی می گیرد وصدراعظم اسراییل با قضیه فساد مالی در حکومت خود روبرو می باشد. در حالی که این برنامه ترامپ از طرف سازمان ملل متحد ،محمود عباس رییس دولت گردان ، مردم فلسطین ، نیروهای ترقی خواه و  شماری ازکشورهای جهان و حتی از طرف مردم صلح دوست اسراییل، رد گردید.

این طرح به طور اساسی نمی تواند به حل صلح آمیز بحران شرق میانه و تامین حقوق و آزادی های مردم فلسطین کمک نماید ، بلکه این بحران را تشدید می نماید. زیرا دراین طرح از اعاده سرزمین های اشغالی مردم فلسطین و ارتفاعات جولان ، از غیرقانونی بودن اعمار شهرک ها در سرزمین های غصب شده فلسطین و جلوگیری از انتقال اسراییلی ها به این شهرک ها ، از غیرقانونی خواندن شهر بیت المقدس به حیث مرکز کشور اسراییل، از عقب نشینی وبازگشت حکومت اسراییل به سرحدات قبل از جون (۱۹۶۷م ) ، از به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین توسط اسراییل ، از قطع حملات نظامی اسراییل علیه مردم فلسطین و ازهمسایه گی نیک وحسن همجواری حکومت اسراییل با دولت مستقل فلسطین ، تذکراتی به عمل نیآمده است.

این طرح علاوه ازاین که به طرفداری ازحکومت اسراییل تهیه گردیده، به تمام عملکردهای غیرقانونی حکومت اسراییل علیه مردم آزاده فلسطین وکشورهای عربی ، اشغال سرزمین های مردم فلسطین و ارتفاعات گولان سوریه واعلام بیت المقدس بحیث پایتخت اسراییل، در طول این سالها مشروعیت می بخشد.

از نظر حزب آبادی افغانستان، اعاده و استرداد کامل سرزمین های اشغالی فلسطین و ارتفاعات جولان ، جلوگیری از ساخت وساز شهرک ها در سرزمین های اشغالی فلسطین و جلوگیری از انتقال اسراییلی ها به این شهرک ها ، جلوگیری از محاصره نوارغزه ، بازگشت و عقب نشینی حکومت اسراییل به سرحدات قبل از جون (۱۹۶۷ م) ، ایجاد دولت مستقل فلسطین و به رسمیت شناختن این دولت توسط حکومت اسراییل و تمام کشورهای جهان، اعاده شهر بیت المقدس و به رسمیت شناختن آن به حیث پایتخت دولت مستقل فلسطین ، قطع مداخلات وحملات نظامی حکومت اسراییل علیه مردم فلسطین و کشور های عربی، حسن همجواری ، روابط متقابلاْ مفید وهمسایه گی نیک اسراییل با دولت مستقل و مردم فلسطین وکشورهای عربی، همکاری های اقتصادی و اجتماعی کشور های جهان با دولت مستقل  ومردم فلسطین برای بازسازی سرزمین های اعاده شده ، می تواند پایان بحران شرق میانه وحل صلح آمیز مسایل فلسطین و اسراییل را طور بنیادی تضمین نماید.

دولت ها ، مردمان ، احزاب وسازمانهای سیاسی و ترقی خواه جهان مسوولیت و رسالت سیاسی ، اجتماعی واخلاقی خود می دانند تا از حقوق ، آزادی ، حق تعین سرنوشت خلق قهرمان و آزاده فلسطین که سالهاست برای اعاده سرزمین های اشغالی ، تامین حقوق و آزادی های خود طورعادلانه مبارزه می نمایند و دراین راه تا حال متحمل قربانی های بزرگ جانی و خسارات مالی گردیده ا ند و هنوز هم شعله های از جنگ وخشونت در سرزمین های شان بیرحمانه زبانه می کشد و هر روز از آنها قربانی می گیرد، دفاع وحمایت نمایند و در برابر این خلق برادر و قهرمان که مانند سایر خلقهای جهان شایسته حق تعین سرنوشت ، ایجاد دولت مستقل ، صلح ، آزادی و تمام حقوق سیاسی ، اقتصادی و اجتمکاعی می باشند، از هرنوع همکاری ، همبسته گی وپشتیبانی آنها نباید دریغ کرد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۲۰۲

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020