جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان دایرشد

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پروفیسورمحمد داود راوش رییس حزب روز پنجشنبه مورخ ۱۱ میزان ۱۳۹۸دردفتر مرکزی حزب دایرگردید . درجلسه مسوولین شعبات مرکزی نیز شرکت داشتند .
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق ارا تصویب گردید:
۱-استماع گزارش شورای ولایتی کابل با تاسی از مصوبه شماره (۰۱۰) دارالانشا پیرامون کار حزبی سیاسی در شورا های ولسوالی و کار با جوانان .
۲-اماده گی برای تدویر اجلاس شورای مرکزی حزب .
۳-اخذ تدابیر جهت کاربا جوانان حزب و تربیه کادر ها.
۴-تحلیل و ارزیابی نقش حزب در انتخابات ریاست جمهوری  ۶ میزان ۱۳۹۸.
رفیق مزمل صدیقی رییس شورای ولایتی کابل گزارش بیروی اجراییه شورای ولایتی کابل را روی اجراات ان شورا به جلسه ارایه نموده گفتند : شورای ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان با داشتن ۱۲ شورای ولسوالی درسطح ولایت کابل فعال بوده و بکار حزبی سیاسی ادامه میدهد.اعضای این شورا در انتخابات ریاست جمهوری طبق مصوبات رهبری حزب فعالانه سهم گرفته در همایش ها اشتراک داشته , بر علاوه کار تبلیغی توضیحی در مراکز رای گیری حاضر و رای خود را به کاندید مورد نظر استعمال نمودند.در رابطه به مصوبه( ۰۱۰ ) دارالانشای حزب پلان تدابیری ترتیب و بعد از تصویب در جلسه بیروی اجراییه به شورا های ولسوالی فرستاده شد که در مورد تحقق آن کار موثر انجام شده است.اعضای شورای ولایتی کابل در تمام تدابیر حزبی سیاسی فعالانه شرکت داشته ، بخصوص شرکت جوانان دراین تدابیر پررنگ تر است .اعضای این شورا در انتخابات پارلمانی نیز فعلانه سهم گرفته ، حق العضویت ها جمع آوری و به حساب جاری حزب تحویل بانک گردیده است ,

درجریان سال جاری به تعداد ۱۰۰ تن جوان سرنوشت شانرا با حزب ما گره نموده عضویت حزب را پذیرفته اند. به کار فرهنگی  و تبلیغی توجه لازم صورت گرفته و جوانان در مرکز این پروسه قرار دارند.کارشورا های ولسوالی سروبی ،بگرامی و ده سبز برجسته گی داشته مورد تقدیر قرارگرفت.
پیرامون گزارش شماری از رفقا صحبت نموده ، سوالات مطرح نمودند که جواب ارایه گردید.
در مورد گزارش ، مصوبه دارالانشا که از جانب شعبه تشکیلات تهیه شده بود قرایت گردید که به اتفاق آرا تصویب گردید.

طبق ماده دوم اجندا رفیق نورستانی معاون حزب و رییس کمیسیون تدارک اجلاس شورای مرکزی پیرامون آماده گی ها به تدویرجلسه گزارش داده و هم روی انکشافات سیاسی نظامی کشور ، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری صحبت نموده روی تدویر جلسه ، پیشنهادات ارایه کرد . رفقا در مورد صحبت و ابراز رای نمودند . کمیسیونی وظیفه گرفت تا مطابق اساسنامه روی اسناد اساسی حزب کار نمایند تا اگر نیازمندی وجود دارد ، تعدیلات لازم را آماده نمایند. تاریخ تدویرجلسه با درنظر داشت وضعیت نظامی سیاسی کشورمعین گردید.

در مورد ضرورت کار با جوانان حزب بخصوص جوانان نوجذب ، تربیه سیاسی وبرجسته ساختن کادرها ی جوان در حزب رفیق راوش صحبت مختصر نموده ، بعدا رفیق نورستانی به تفصیل صحبت نموده بالای شیوه های مختلف تربیه جوانان درکتگوری های مختلف ، در مرکز و شورا های ولایتی ، تهیه درسنامه های ضروری و ایجاد کمیسیون هفت نفره روی تدوین پلان و میکانیزم مشخص کار با جوانان در مرکز و ولایات تاکید نمودند.
پیرامون موضوع رفقا بحث نموده مورد استقبال گرم قرارگرفت . اعضای کمیسیون تصویب و تاریخ اولین جلسه شان مشخص شد تا جلسه بعدی دارالانشا پلان ها و میکانیزم آماده و غرض منظوری پیشکش شود.

طبق اجندا رفیق راوش در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری و نقش حزب آبادی افغانستان در این پروسه ملی به تفصیل صحبت نموده ، اضافه کرد که متاسفانه پروسه انتخابات یک پروسه ضعیف بوده ، درست مدیریت نشد ، به شهر وندان ذهنیت لازم داده نشد ، مشکلات سر راه انتخابات فراوان وجود داشت ، با وجود مشکلات فراوان ما بحیث پروسه ملی و دموکراتیک درآن فعالانه شرکت کردیم .سهم ما دوستانه بود . ما ازتیم دولت ساز حمایت نمودیم .حزب ما دراین پروسه برخورد دقیق نمود و نواقص کاری را برشمرد.
پیرامون مساله تعدادی از رفقا صحبت نموده ،نظریات و پیشنهادات خود را ارایه کردند .

فیصله شد تا حزب به کارموثردرمیان مردم ادامه داده و صفوف حزب خود را استحکام بخشد.
کارجلسه که ساعت دوی بعد از ظهر آغاز شد حوالی ساعت پنج عصر به آرزوی تامین صلح سراسری و عادلانه در کشور اختتام یافت.


( شعبه تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۶۱۰

Copyright ©bamdaad 2019