ملاقات تعارفی با رییس و اعضای « شورای احزاب سیاسی ولایت کندز »

 

امروز دوشنبه حوالی ساعت ۳۰:۹  صبح رییس و اعضای « شورای احزاب سیاسی ولایت کندز » تحت ریاست محترم الحاج محمدیونس سدید رییس شورای احزاب سیاسی آنولایت بدفتر مرکزی حزب آبادی افغانستان تشریف آوردند.

در ترکیب هیات ۱۶ تن روسا و نماینده گان احزاب فعال آن ولایت عضویت داشتند.
درآغاز بعد از آن که تشریف آوری فعالین شورای احزاب سیاسی ولایت کندز به دفتر مرکزی حزب آبادی توسط پروفیسور داکتر محمد داوود راوش خیر مقدم گفته شد، پیرامون ایجاد حزب آبادی افغانستان ، ایتلاف احزاب ملی دموکرات وترقی خواه کشور معلومات مفصل داده درادامه گفتند :

« ما طرفدارحزب قوی درافغانستان هستیم ، کاش همه یک حزب شویم واثرگزار. خداوند (ج) ما را توفیق بدهد تا دوسه حزب بسازیم ، به تیپ های مختلف ، درکار وساختن وطن باهم مسابقه دهیم .

من همیشه گفتیم که ما میتوانیم وطن را مانند پاریس بسازیم ، تعمیرات مقبول وپارک ها؛ اما انسان وطن را چطورکنیم ؟

ما باید انسان وطن را تربیت کنیم .درگذشته ها « لیسه شیرخان» کندز، جایگاه خاص درتعلیم وتربیه کشور داشت ، شما احزاب فعال کندز تلاش کنید، فوندیشن ایجاد کنید، بروید معلمین را کمک کنید ، معلم بیچاره با بایسکل کهنه  و۹۰۰۰ افغانی معاش ماهوار !

تلاش کنید معلمین غریب را کمک کنید. تلاش کنید رقابت ایجاد کنید ، وبدون تعصب قومی، مذهبی، حزبی معلمین ممتاز ولایق را تشخیص و آنها را کمک کنید تا تشویق شوند و رقابت سالم بوجود آید. مکاتب دخترانه را یاری برسانید ، مدارس دینی را تحت کنترول بگیریید تا برای ما القاعده تربیت نکنند.
تیوری است که : دروازه مکتب را بازکنید، دروازه زندان بسته میشود!

زمان آن رسیده که یک جلسه بگیرید برای پشتیبانی از معلمین  و معارف کندز . صد صد افغانی بپردازد معلمین غریب ومعلمین قوی را کمک کنید و از کندز صدای معارف را بلند کنید ، هم اتحاد قوی احزاب بوجود می آید، وهم معلمین را رشد داده تقویه کنید.
احزاب برای خدمت به ملت است وبرای آینده ملت .

همه احزاب به قدرت نمی رسند، احزاب برای اصلاح سیستم هستند.انتخابات پیش رواست ، کسی را تخریب نکنید ، یک دیگر را تخریب نکنید، هرحزب ازهرکس که پیشتیبانی می کند مربوط خودش است، اتحاد تان را حفظ کنید و باهم اعتماد کنید، بالای هر سایت شبکه ایجاد وکنترول دقیق کنید. ببینید چقدر انتخابات شفاف م شود ونقش شما چقدر برجسته میشود. »
در ادامه الحاج محمد یونس سدید رییس « شورای احزاب سیاسی ولایت کندز» رشته سخن را بدست گرفته ، از رفیق راوش وسخنان صمیمانه اس سپاسگذاری نموده، اطمینان داد که ما از سال ۱۳۹۳ فعالیت را آغاز نمودیم ، باهم دست دادیم وهمدیگر را کمک کردیم برای رشد ولایت خود . ما برای ولایت کندز طرح داریم که بدون احزاب دموکراسی تمثیل نمی شود. شورای احزاب تلاش دارد که قدم به قدم کار کنیم . ما به کابل آمدیم که با رهبری احزاب ببینیم ، با رییس جمهور ، رییس اجراییه، بعضی وزرا و پارلمان ملاقات کنیم . ما باید وحدت داشته باشیم .
سپس نماینده گان حزب اسلامی ـ ارغندیوال ، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ، انسجام ملی ، حزب آبادی افغانستان نیز صحبت ، و بر وحدت احزاب تاکید کردند .
دراین نشست داکتر عبدالرشید جانباز، عضو دارالانشای حزب آبادی افغانستان نیز صحبت نموده گفت زمانیکه امریکا به افغانستان آمد سه هدف داشت : مبارزه علیه تروریزم ، جلوگیری از کشت مواد مخدر وحکومت داری خوب.
درسال ۱۳۸۰ خورشیدی ما ۲۵۰۰۰  معتاد داشتیم ، امروز سه نیم میلیون معتاد .

هرمعتاد روزانه دو دالر مصرف دارد که روزانه هفت ملیون دالر مصرف معتادین میشود. وزارت مواد مخدر تا حال ۹ میلیارد دالر مصرف کرده اگر با این پول ما بندهای برق می ساختیم حال برق وارداتی نه بلکه برق صادر می کردیم.
افغانستان ازجمله بدترین حکومت های جهان شناخته شده است . در زمان داکترنجیب کمیسیون ساخته شد، بعداز سروی برای بازسازی افغانستان ۱۵ میلیارد دالر پیشبینی شد. امروز یک تریلیون دالر مصرف شده اما شهرکابل یعنی پایتخت کشور فاقد برق ، آب آشامیدنی ، کانالیزاسیون وده ها مشکل دیگراست .
ما را بیگانه گان به جنگ انداخت،  و وطن ما را توسط خود ما ویران کرد.هیچ چیزی از چشم مردم پت نمی ماند.

شما بسیار خوش آمدید ، این دفتر خود شماست !

حزب ما، حزب سراسری و ملی است .

ازهمه اقوام ومذاهب عضویت حزب ما را دارند .

ما یک فکرداریم ، چطور وطن خود را بسازیم .

در بخش یعدی نشست از جانب شورای احزاب سیاسی ولایت کندز  برای رفیق مردمی ، رییس شورای ولایتی کندز حزب آبادی افغانستان تقدیر نامه ای اهدا گردید 
درجریان ملاقات شماره های « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب ، توزیع ، وهم درختم عکس های یاد گاری گرفته شد .
ملاقات درفضای تفاهم فکر و همدلی حوالی ساعت ۱۱:۳۰ اختتام یافت .


( شعبه تبلیغ وفرهنگ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۱۹ـ ۰۲۰۷ 

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

 

Copyright ©bamdaad 2019