با تکیه بر اندوخته های مبارزاتی ، و توجه به وضع موجود جامعه و جنبش ، می توان گفت که بدون سازمان یافته گی ، برنامه مبارزاتی مدرن و واقعبینانه ، اراده به مبارزه فداکارانه ، ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت حزب نمی توان به تغیراین وضع  خطرناک و ناهنجار دست یافت. خوشبختانه پس از راه اندازی کنگره ماه اسد حزب ، سازمانهای حزبی ما توانسته اند دستاوردهای ارزشمندی درزمینه های: رشد و تکامل حزب ، تامین رابطه و پیوند با مردم ، گسترش  همکاری و ایتلاف های سیاسی و سایر میدان های کاری را نصیب گردند. این دستاوردها که در شرایط خونبار و درمحیط انتحار، بوی خون و دود راکت و بم بدست می آیند را نباید به نظرکم دید. جا دارد تا این دستاورده ها و اندوخته پرارزش را در جاهای دیگر و در سازمانهای دیگر حزب تعمیم بخشیم.

( بامداد )

در شورای شهر کابل حزب آبادی افغانستان :

راه اندازی سیمینار تشکیلاتی تحت عنوان ( شفافیت و تقویت کار حزبی ـ سیاسی در شهر کابل )

سیمینار تشکیلاتی شوراهای نواحی شهر کابل حزب آبادی افغانستان جهت تامین شفافیت و تقویت کار حزبی ـ سیاسی در شهر کابل ، روز پنجشنبه مورخ ۱۵ حمل ۱۳۹۸خورشیدی ساعت دوی بعد از ظهر تحت ریاست رفیق جیلانی رییس شورای شهر کابل حزب دایر شده  و الی ساعت چهار عصر ادامه داشت.Bild könnte enthalten: ‎4 Personen, ‎‎einschließlich ‎میرمحمدشاه رفیعی‎‎, Personen, die sitzen‎‎

در کار سیمینار بر علاوه منشی های نواحی هفده گانه شهر کابل ، رفیق میر محمد شاه رفیعی عضو دارالانشای حزب و همکار ( قیم) دارالانشا با شورای شهر کابل نیز شرکت داشتند.
در آغاز کار سیمینار رفیق جیلانی روی ایجاد شفافیت در نواحی حزبی شهر ، ارایه گزارش منظم ماهوار، فورمه های تشکیلاتی و ضرورت احصاییه دقیق اعضا توضیحات مفصل ارایه کرده و هم به سوالات رفقا پاسخ های اقناعی پیشکش نمود .
در اخیر رفیق رفیعی کار سیمینار را ارزیابی نموده ، ضرورت گزارش دهی و گزارش گیری به یک سازمان زنده حزبی ، شفافیت در ارایه گزارشات ، پاکی و صداقت صفوف را روشن ساخته رفقا را به کار هدفمند؛ و تقویت صفوف حزب فراخواند .
کار سیمینار به امید تبدیل شورای شهر کابل به یک شورای نمونه حزبی ، وحدت و همبسته گی صفوف حزب پایان یافت .

 

تدویر جلسه بیروی اجراییه شورای ولایت کابل  حزب آبادی افغانستان

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان تحت ریاست مزمل صدیقی رییس شورای ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان به ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی در دفتر مرکزی حزب تدویر یافت. 

در این جلسه کار ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۷ در پرتو فیصله های کنگره حزب مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت . با وصف کارهای انجام شده ( تقویت صفوف حزب، جذب جوانان و زنان به حزب، ارزیابی عملکرد شوراهای ولسوالی ها در تحقق فیصله های کنگره حزب، تدویر سیمینار های آموزشی در شوراهای ولسوالی ها و تصفیه حق العضویت ها ...) جهت رفع نقایض و کمبودی ها ، در عده ایی از سازمان های حزبی تصامیمم لازم اتخاذ گردید.
مطابق به اجندای جلسه پلان کار ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ هجری شمسی بیروی اجراییه شورای ولایتی کابل تصویب گردید.
همچنان مطابق به اجندای جلسه عضویت ۷ تن از جوانان به حزب نیز تصویب گردید .

جلسه ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر با شعار زنده باد حزب آبادی افغانستان پایان یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۵۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019