اعلامیه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

مورخ ۲۲ دلو ۱۳۹۷

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز!

نیروهای قهرمان ملی ، دفاعی و امنیتی کشور!

از آنجایی که نیروهای ملی، دفاعی وامنیتی کشور درطول ۱۸ سال گذشته با سربلندی ، افتخار وفداکاری های بزرگ و فراموش ناشدنی، از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان ، قاطعانه ودلیرانه دفاع وحراست نموده ومی نماید و باگذشت هر روز از لحاظ قابلیت های دفاعی وامنیتی ، ازلحاظ سلاح و وسایط مورد نیاز ، از لحاظ پیشبرد عملیات های مستقلانه ، داشتن دست آورد های معین دفاع وامنیتی کشف وشکست دسایس وتوطیه های دشمن ، به موفقیت های لازم وقابل توجهی دست یافته ، امروز از حمایت مردم، و تمام نیروهای ترقی خواه کشور برخورد دارمی باشند.

دارالانشای حزب آبادی افغانستان یکبار دیگر حمایت و پشتیبانی خود را از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور اعلام نموده، خاطر نشان می سازد که این نیروها در تمام شرایط بخوبی توانسته  و می توانند بحیث نیروهای مطمین درعرصه دفاعی و امنیتی کشور حضور فعال خود را حفظ نموده و از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان قاطعانه دفاع نمایند وپلان های شوم دشمنان مردم افغانستان را درهرگونه شرایط ، به شکست مواجه سازد .

ما باورکامل داریم که با نبود نیروهای دفاعی وامنیتی کشور ، فاجعه سال های دهه ۷۰ خورشیدی در کشورما تکرار خواهد شد و باردیگر جنگ های داخلی درافغانستان شعله ور گردیده واز مردم خسته از جنگ افغانستان بازهم قربانی های بی شماری خواهد گرفت ، کشور ما سالها به عقب خواهد افتید وبرنج ها و بدبختی های مردم ما افزوده خواهد شد.

ما یکبار دیگر حمایت وپشتیبانی خود را از نیروهای ملی ،دفاعی وامنیتی درکنار مردم و تمام نیروهای ترقی خواه کشور یکی از وظایف ومسوولیت های ملی ومیهنی خود دانسته ، موفقیت های هرچه این نیروها را که متشکل از فرزندان صدیق مردمان شریف و وطن دوست افغانستان میباشند در راه اجرای وظایف دشوار ومقدس شان از بارگاه خداوند (ج) آرزو می نماثیم .

با درود های دوستانه

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۱۰۲

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.