کامجـو فراموش نخـواهـد شـد

میر محمد شاه رفیعی

انسان ها بعداز مرگ هم مانند دوران زنده گی به دسته های مختلف تقسیم شده می توانند.عده ی را حتا خانواده و بسته گان شان بعد از مدت اندک با گذشت زمان فراموش می کنند، عده ی طی یک مدت طولانی ومعین در خاطره ها زنده باقی می مانند،  و عده ی دیگر از انسان های استثنایی مانده گار تاریخ میشوند،جاودانه می مانند و درهر عصر وزمان به نیکی یاد میگردند.
به نظر من زنده یاد رفیق سلیمان کامجو از همین انسان های استثنایی دسته اخیر است که همیشه در خاطره ها زنده باقی خواهد ماند ، زیرا برخورد او با حوادث و تصامیمی که در زنده گی داشت او را به یک چهره ماندگار در طول زمان مبدل گردانیده است.
کامجو درسال ۱۳۶۴ که وظیفه منشی حزبی ناحیه پنجم شهرکابل را داشت مجازات حزبی گردید اگرچه تا اکنون علت وانگیزه واقعی این مجازات معلوم نیست،اما عده ی ازمخالفین و دشمنان شخصی او تا اکنون ازاین مجازات به مثابه ضعف شخصیت او یاد میکنند؛ برخلاف عده ایی دیگر از جمله کارشناسان ارشد شعبه نظارت و کنترول حزبی آنوقت که تا هنوز زنده و مصروف فعالیت های حزبی و سیاسی هستند مجازات او را دارای انگیزه شخصی و تلاشی برای شخصیت کشی در آنزمان میدانند.درسال ۱۳۶۴ سواستفاده ازمقام حزبی و دولتی و هم احتمال رقابت های سیاسی و تلاش برای پایین آوردن شخصیت ها هردو وجود داشت.اما آنچه در این جریان مهم است،آن است که این مجازات حزبی کامجو را ضعیف و مایوس نساخت بلکه او قوی تر از قبل در صفوف حزب رزمید حتا به ولایات هرات و لغمان غرض کارسیاسی و تقویه نظام دموکراتیک کشور رفت و تا سطح انجام خدمت سربازی کار و فعالیت کرد.
کامجو درسالهای اخیر حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان با ارتباط نزدیک با عده ای از رهبران ارشد حزبی توانست از آنها هرچه بیشتر بیآموزد و تجارب لازم سیاسی وتشکیلاتی را کسب نماید.
خاطرات کامجو از سال های آخر حاکمیت دموکراتیک کشور و سال های اول سقوط حاکمیت درکابل و جالب و آموزنده است،هرگاه این خاطرات به نشر برسد میتواند در تکمیل تاریخ پرافتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان و مبارزات رهایی بخش این حزب ممد واقع شود.مطابق این خاطرات بسی از شخصیت های اصیل و شجاع در زمان سقوط حاکمیت که پایدار واستوار بودند معرفی میگردند و هم چنان بزدلان تاریخ و دامان حزب رسوا می شوند.
سال سقوط حاکمیت مردمی در ۱۳۷۱ نیز خاطره انگیز و نقطه عطف در زنده گی سیاسی مردم ما میباشد، زیرا بعد ازاین سال عده ای از نازدانه ها نوشیدند و خوابیدند و از صحنه کنار رفتند به گوشه عشرت در خارج یا داخل کشور در دامان تنظیم های جهادی غنودند و عده ای مانند ماها آنچنان در غم تهیه آب  و نان برای خود وفامیل شان گردیدند که نتوانستیم از هیچ چیز دیگر با خبر و احوال گیر باشیم.
اما یک عده دیگر توانستند که با وجود همه مشکلات و ناملایمتی ها در کنار فکر اهل وعیال شان به فکر وطن و آینده مردم و به فکر حزب و اعضای سرگردان وپریشان حزب هم باشند، حلقات تشکیلاتی و لو محدود وکوچک را ایجاد کنند و به فکر تشکیلات سیاسی سراسری باشند که شاید درآن زمان این اندیشه شان را عده ی خیال بافی ، جنون ومحال هم می دانستند.

کامجو از زمره همین افراد وفعالین سیاسی میباشد که بعداز سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان توانست با عده ای از رفقا و همرزمان شان حلقات سیاسی را ایجاد و به خاطر توسعه آن کار نمآیند.اگرچه کامجو درارتباط با همکاری حلقات سیاسی آن زمان و توسعه آن مشکلات زیادی داشت،مخالفان او اندک نبودند اما با وجود همه مشکلات و سنگ اندازی ها کامجو از جمله رهبران مهم و قابل قدری است که نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان را ایجاد کردند وعضویت بیروی اجراییه این نهضت را کسب کرد.
کامجو در نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان نیز با مشکلات،مخالفت ها ومزاحمت های زیادی مواجه بود،مخالفین نظریات او اندک نبودند اما خوبی و زیبایی کار کامجو دراین بود که او با وجود مخالفت ها ولو ازجانب اکثریت هم میبود حاضر به ترک صحنه مبارزه و جدایی از همکاران مخالف و موافق اش نمی شد و هیچگاه تلاش نمیکرد تا مانع تحقق فیصله های گردد که مخالف نظر واراده اش به تصویب رسیده بود.
کامجو در توسعه حزب مردم افغانستان و قوام آن نقش بهتر ومهم  داشت تا آنجا که عضویت دارالانشای این حزب را بدست آورد. یکی از تجارب مهم که باید تعمیم می یافت و کار مهم و بزرگ سیاسی طی سالهای اخیر صورت گرفته ایجاد حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسد ۱۳۹۴ بود.با تاسف طورلازم از ایجاد این حزب نه تنها استفاده نشد ، بلکه موانع زیادی هم در برابر آن قرار گرفت.کامجو درایجاد این حزب نیز سهم مهم داشت،کامجو در کمیسیون وحدت میان حزب مردم و حزب ترقی ملی نقش محوری وقابل توجه داشت گرچه وی با مخالفت ها و اتهامات جدی هم مواجه بود وحتا بعضی اوقات در اقلیت قرارمیگرفت اما باهمکاری عده ای از رفقا وتلاش های پیگیر و اراده اکثریت صفوف و هواخواهان وحدت،میکانیزم تشکیلاتی وحدت و اعلامیه های مربوط آن تهیه و این حزب ایجاد گردید.کار کمیسیون وحدت حدود دوسال دوام کرد،اما بالاخره این کمیسیون کنفرانس وحدت را با موفقیت دایر کردکه کاری غیرقابل فراموشی برای مردم و نهضت ترقیخواهانه کشورما می باشد که نمی توان از تلاش های پیگیر وشباروزی اعضای این کمیسیون به ویژه از کار وتلاش و حوصله مندی کامجو چشم پوشی کرد.
حزب ملی ترقی مردم افغانستان با مشکلات و موانع جدی تا تدویرکنگره اسد ۱۳۹۷ قرار داشت؛ زیرا عده ای که مخالف وحدت ارگانیک این حزب بودند،به بهانه های مختلف مشکل ایجاد میکردند تا اینکه غرض تحقق اهداف شان از دامان این حزب سربلند و پرافتخار دور شدند،محراق حملات و توطبه خود کامجو را قرار داده بودند و هر نقطه ضعف و کمبودی خود را درعدم همکاری و یا نظریات کامجو میخواستند پنهان کنند؛ درحالیکه همه شاهد هستیم که کامجو چیزی غیر از تحقق اصول و میکانیزم های قبول شده و انظباط و دسپلین حزبی نمی خواست.
کامجو در تدویر کنگره حزب آبادی افغانستان و تحقق این فیصله ها تا روز اخیر عمرش سهم چشمیگر وقابل توجه داشت.
کامجو در برابر انحرافات از اصول تسلیم ناپذیر بود در هر جلسه ولو نظر واحد و جداگانه میداشت با قاطعیت فکر و نظرخود را مطرح میکرد و درمقابل نظرات که با اعتقاداتش مخالف بود ایستاده گی منطقی میکرد و نظرخود را ولو با مخالفت همه اعضا می انجامید مطرح می ساخت.
او سهل انگاری را خوش نداشت و واضح و بدون هراس،ضعف ومشکلات فردی را به فرد مورد نظر گوشزد میکرد و با کسی مدارا و از کسی ترس نداشت.
او بدون امتیاز مادی و داوطلبانه هر روز به دفتر حزب حاضر بود و تا آخرین ساعات کاری در خدمت رفقا قرار داشت، اما نمیتوانست کم کاری و بی دسپلینی را که کارهای سازمان را به مشکلات مواجه ساخته و آگاهانه یا ناآگاهانه در مقابلش موانع ایجاد گردیده بود تحمل نموده ، ویا از آن گذشت نماید.
و شاید قلب بزرگش دیگر باراین همه مشکلات و ناملایمات را تحمل نتوانست و بالاخره از حرکت ماند.اما به هیچ صورت نمیتوان خدمات و تلاش های صادقانه ی او را فراموش کرد؛آرمان های او انسانی و شریفانه اش باید ادامه یابد و حتمی ادامه خواهد یافت.
ما کامجو را فراموش نخواهیم کرد.
روحش شاد و یادش گرامی باد!

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۱۰۲

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019