پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت نابهنگام زنده یاد رفیق دیپلوم انجینر سلیمان کامجو ، عضو دارلانشا وبیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان

 

هموطنان عزیز ، رهروان راه جنبش عدالت طلبی و ترقیخواهی کشور!

تاریخ مبارزات رهایی بخش و آزادی خواهانه افغانستان در طول تاریخ توسط مردان بزرگ و  وفادار به آرمانهای  مردم دلیر ما  قوام یافته و به نتایج پرافتخار رسیده است.

نهضت دموکراتیک و ترقیخواهانه افغانستان از دهه چهل خورشیدی تا اکنون به مثابه وارثین راستین مبارزات رهایی بخش و آزادی خواهانه مردم افغانستان صدها انسان فرهیخته، وطندوست، شجاع و ترقی خواه را تربیت نموده است،که همیشه درخدمت زحمتکشان افغانستان بوده  و درجهت منافع علیای کشور گام برداشته اند و با صداقت ، راستی و پاکدامنی در محیط  و اجتماع با سر بلند و افتخار زیسته اند.

زنده یاد رفیق دیپلیوم انجینر سلیمان کامجو یکی از جمله فرزندان صادق و شجاع این وطن سربلند و با افتخاراست که از آوان جوانی تا دم مرگ برای مردم ومنافع علیای وطن خویش می اندیشید و از هیچ نوع سعی و تلاش و پیکاراصولی در راه مردم ، بسیج  و تشکل مردم و وحدت نیروهای مترقی کشور به دور یک حزب واحد- سراسری و خدمتگار مردم دریغ نورزید.

سلیمان کامجو بعدازسقوط حاکمیت دموکراتیک در افغانستان و تشتت و پراگنده گی در میان نیروهای مترقی و دموکرات کشور به خاطر انسجام و تشکل ترقیخواهان و ایجاد یک حزب واحد سراسری مبارز و ترقیخواه،تلاش های پیگیر،شجاعانه و خسته گی ناپذیر نمود.

زنده یاد رفیق سلیمان کامجو در تحقق اصول و ضوابط سازمانی پیگیر و مخالف نقض دسپلین و انظباط سازمانی بود.

رفیق کامجو به کارسازمانی عشق وعلاقه داشت و با تمام امکانات و بدون هیچ نوع توقع مادی، داوطلبانه درکارهای حزبی سهم میگرفت.از کردار و فعالیت های سیاسی او تجارب زیادی را هر مبارز و ترقی خواه میتواند بیآموزد. وفات نابهنگام او برای حزب آبادی افغانستان وجنبش ترقیخواهانه کشور یک ضایعه جبران ناپذیر است.

دارالانشای حزب آبادی افغانستان یک بار دیگر درگذشت این بزرگمرد را به همه رهروان راه ترقی وتعالی کشور،اعضای حزب آبادی افغانستان، خانواده معزز کامجو و فرزندان برومند شان شکیب کامجو،جاویدکامجو و امید کامجو وسایر دوستان واقارب شان تسلیت عرض نموده برای این عزیز رفته آرامش روح و به همه بازمانده گان و رفقا و همرزمان شان صبر جمیل آرزو مینماید.

زنده یاد رفیق کامجو دیگر در میان ما نیست اما یادش برای همیشه در قلب های مردم قدردان افغانستان و رفقا و همرزمانش زنده بوده و اعضای حزب آبادی افغانستان و سایرهمرزمان او با شجاعت و دلیری راه رفیق کامجو وتمامی مبارزین راه سعادت و خوشبختی افغانستان را که دیگر با ما نیستند الی رسیدن به اهداف والای انسانی شان ادامه میدهند.

شاد باد روح رهروان درگذشته راه ترقی و سعادت مردم افغانستان!

جاوید باد نام، یاد و خاطرات مانده گار رفیق سلیمان کامجو!

با درودها

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 بامداد ـ ۱۹/۴ـ ۲۸۰۱