تی یری میسان 

 

سوریه : برقراری صلح مستلزم محکومیت بین المللی ایدیولوژی اخوان مسلمین می باشد!

 

سوریه باید به زودی شاهد پایان خصومت های نظامی در سراسر کشورش باشد ، به استثنای مناطقی که توسط ترکیه  و ایالات متحده اشغال شده است . رسانه های بین المللی در حال تهیه گذارش هایی در ارتباط با بازگشت پناهنده گان ، بازسازی مناطق ویران شده ، و ایجاد مانع برای بازگشت عناصر جهادی اروپایی می باشند. اما این دو موضوع نسبت به دو موضوع دیگر از اهمیت کمتری برخوردارند.

پایان بخشیدن به جنگ

از سال ۲۰۰۱ ترسایی  پنتاگون به دکترین آدمیرال آرتور سبرووسکی عمل می کند ، که رییس دفتر تغییرات قوا در دوران دونالد رامسفلد بوده است . هدف آن ، چنگ انداختن به منابع طبیعی جهان نمی باشد ، بلکه قطع کردن دست دیگران از کنترول این منابع است . از این رو حفظ هرج و مرجی دایم که تنها نیروهای ایالات متحده  قادر به رویارویی با آن باشند ، ضروری است . بنا بر فرمول جرج بوش پسر : « باید جنگ بی پایان باشد، و در این جنگ ، ایالات متحده نباید پیروز و یا محکوم شود.»1

به این جهت ،‌ جنگ لیبیا پس از هفت سال و جنگ افغانستان از ۱۷ سال پیش همچنان ادامه دارد . با وجود لفاظی ها هیچ یک از کشورهایی که از سوی پنتاگون ضربه دیده اند ، روی صلح نخواهند دید .

و برای سوریه به همین صورت خواهد بود ، مگر زمانی که ایالات متحده از آنجا خارج شوند . هرچند پرزیدنت دونالد ترامپ اعلام کرده ، قصد دارد به « امپریالیزم امریکا »  پایان دهد ، و کشورش را به وضعیت « یکپارچه » در آورد . اما با وجود تلاش های او ، این خواسته عملی نشده است .

هنوز مشخص نیست که مطابق با آنچه ژنرال جیمز متیس ( وزیر دفاع ) و مایکل پامپیو ( وزیر امور خارجه ) اعلام کرده اند ، هدف ایالات متحده ،برقراری صلح در یمن طی سی روز آینده خواهد بود ، و به طرح سعودی ها پایان خواهد بخشید ، و یا باردیگر دکترین سبرووسکی اجرا خواهد شد .2

از میان برداشتن ایدیولوژی عناصر جهادی

به رغم آنکه حوادث سوریه به صورت جنگ داخلی معرفی شده اند ، اما قطع به یقین مناقشه ا ی ایدیولوژیک در جریان بوده است  دو شعار اصلی از سال های ۲۰۱۱ ترسایی بدینسوعبارت بودند از :
ـ « الله ـ سوریه ـ آزادی ! » ( آزادی به مفهوم اجرای قوانین شریعت و نه آزادی های غربی ) ،
ـ «مسیحیان به سوی بیروت ، علوی ها به سوی تابوت»  !

این مناقشه عمیق تر از آنچه تصور می شده ، بوده است . شعارهای اولیه علیه جمهوری عرب سوریه و حتا  رییس جمهور این کشور بشار اسد نبوده است ، بلکه اساس تمدن سوری را هدف قرار می داد . هدف پایان دادن به جامعه ای بی نظیر با ادیان مختلف ، و پیاده کردن طریقت اخوان مسلمین بوده است .

سوریه مکانی است که در آن هر کس جایز است تا اصول دینی خود را اجرا کند ، و کمک کند تا هر کس اصول دینی خاص خود را رعایت کند . درمسجد اعظم بنی امیه در دمشق ، عبادت گاهی وجود دارد که در آن آثار متبرک حضرت یوحنای تعمید دهنده قرار دارد .از قرن ها پیش ، به طور روزمره ، یهدودیان 3 ، مسیحیان و مسلمانان در این مکان به عبادت می پردازند .

اخوان مسلمین یک گروه مذهبی نمی باشند ، بلکه اخوتی است سیاسی . آنها از روی مدل ماسون های اروپایی شکل گرفته اند ، و بسیاری از طرفداران آن درگذشته به لژهای ماسونی تعلق داشته اند . اعضای آن در میان احزاب مختلف سیاسی و گروه های عناصر جهادی فعالیت می کنند . و تمامی رهبران آنها از اسامه بن لادن گرفته تا ابوبکر بغدادی ، عضو و یا از اعضای سابق این اخوت بوده اند .

ایدیولوژی اخوان مسلمین طریقت را به دو بخش تقسیم می کند : آنها یی که از سوی خداوند مجاز شناخته شده اند ، و آنهایی را که او منع کرده است 4. از این رو جهان به دو بخش تقسیم می شود : بخش خدمتگذاران و بخش دشمنان خداوند . در نتیجه ، آنهایی که از طریقت درست پیروی می کنند ، ارج نهاده خواهند  شد ، و دیگران باید کشته شوند .

این ایدیولوژی از سوی واعظین سعودی آموزش داده می شود ( حتا آنهایی که امروزه آن را محکوم می کنند ، و خاندان سلطنتی را به آن ترجیح می دهند ) ، واعظین اخوت ترک و قطری نیز در حال آموزش این تعالیم می باشند . این ایدیولوژی نه تنها در جنگ سوریه به کار گرفته شده ، بلکه در تمام جنایتاتی که از سوی عناصر جهادی صورت می پذیرد ، حاکم است .

فرض بر اینکه  ایالات متحده آماده ی برقراری صلح در سوریه باشد ، این موضوع باید از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد  یا شواری امنیت ، به محکومیت آشکار ایدیولوژی اخوان مسلمین بیانجامد . از این رو ، صلح سوریه می تواند وضعیت حاکم در لیبیا ، عراق و افغانستان را به صورت گسترده ای آسان سازد ، و به تضعیف تروریزم بین المللی منتهی شود .

از این رو اعلام « عفو عمومی » خطرناک است ، زیرا باید جنایات مرتبط با این ایدیولوژی محکوم شود . همانگونه که در پایان جنگ دوم جهانی ، تمام مدافعان و نظریه پردازان نازی را محاکمه کردند ، امروزه باید آنهایی را که در ترویج ایدیولوژی اخوان مسلمین سهیم بودند ، محاکمه شوند . با این تفاوت که بر خلاف دادگاه نورنبرگ ، باید دولت و قانون رعایت ، و اسناد عطف به ماسبق شود . آنچه در اینجا اهمیت دارد : محکومیت افراد نمی باشد ، بلکه یک ایدیولوژی است که باید از میان برداشته شود .

در سال ۱۹۴۵ ترسایی اتحاد شوروی/ روسیه ، بر پایه یک ایدیولوژی ساخته شد : مبارزه ی علیه نژاد پرستی و ایدیولوژی نازی ـ به صورتی که تمام انسان ها برابرند ، و تمام ملت ها مستحق احترام . به همین گونه ، سوریه تنها با مبارزه علیه ایدیولوژی اخوان مسلمین می تواند باز سازی شود ـ با تایید آنکه تمام انسان ها برابرند ، و تمام ادیان مستحق احترام .

اخوت اخوان مسلمین ، همچنان از حمایت انگلستان برخوردار می باشد 5 . و تا زمانی که این حمایت ادامه داشته باشد ، محکومیت رهبران آنها غیرممکن است . اما این موضوع اهمیت چندانی ندارد ، زیرا باید تفکری که منجر به جنایت می شود را محکوم ساخت .

نتیجه

پایان یک جنگ با طرف های پیروز و شکست خورده مشخص می شود . اما جنگ سوریه نه تنها زنده گی مردم سوریه را نابود ساخته ، بلکه در فرانسه و بلژیک ، چین و روسیه و سایر کشورها ، به همین صورت عمل کرده است  . تفکر بر صلح سوریه باید مطابق با حقایق محلی باشد ، همچنین جنایات عناصر جهادی در سایر کشورها نیز محکوم شود .

باید دانست که ۱۲۴ کشوری که خود را از «  دوستان » سوریه خوانده اند ، به لحاظ نظامی شکست خورده اند ، و با فرستادن سربازان مزدور به این کشور ، اغلب هیچ گونه خسارتی در سرزمین خود ندیده اند ، و برای عدم پذیرش شکست خود ، می کوشند تا مسوولیت خود را از جنایاتی که مرتکب شده اند ، نادیده انگارند .

نه تنها صلح نمی تواند بدون محاکمه ی ایدیولوژی اخوان مسلمین در سوریه برقرار شود ، بلکه این جنگ در کشورهای دیگر نیز ادامه خواهد یافت ./ برگردان از سلویا بژنیان

رویکرد ها :

 

[1] The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. « Le projet militaire des États-Unis pour le monde», par Thierry Meyssan, Haïti Liberté(Haïti) , Réseau Voltaire, 22 août 2017.

[2] “James Mattis Remarks at the United States Institute for Peace”, by James Mattis, Voltaire Network, 30 October 2018. “Michael R. Pompeo : Ending the Conflict in Yemen”, by Mike Pompeo, Voltaire Network, 31 October 2018. « Washington veut mettre fin à la guerre au Yémen», Réseau Voltaire, 31 octobre 2018.

[3] Depuis 1967, la plupart des juifs syriens ont quitté le pays pour Israël. Cependant de nombreux visiteurs étrangers juifs continuent à venir prier à la Grande mosquée.

[4] Ma’alim fi tarîq, Sayyid Qutb, 1964. Version française : Jalons sur la route de l’islam, Sayyid Qutb, Ar-Rissala.

[5] À lire absolument : «Les Printemps arabes vécus par les Frères musulmans», la seule étude actuellement disponible sur l’histoire internationale de la Confrérie. In Sous nos yeux, Thierry Meyssan, Demi-Lune 2017

بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۱۸ـ ۱۵۱۱

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب  ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

.