نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

یکشنبه، ۹ سپتامبر۲۰۱۸ 


جلالتمآب آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد،

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمثابه یک نهاد مسلكی ومستقل كه مسایل افغانستان را بدقت تعقیب مینماید، با احساس مسوولیت در قبال تراژیدی خونبار آنكشور، قبل ازآنكه افغانستان درحضور گسترده جامعه جهانی وسازمان ملل متحد با سقوط و فروپاشی مواجه گردد، لزوماٌ به سازمان ملل متحد و جلالتماًب شما كه در روزهای اخیر با حسن نظرو درک از ضرورت عاجل صلح و استقرار آتش بس فوری را مطرح فرمودید، مراجعه وبا طرح پیشنهادات مشخص، خواستارعطف توجه و مساعی جمیله سازمان ملل متحد و شخص شما می باشیم .

بیشتراز چهار دهه است كه افغانستان در آتش جنگ تحمیلی می سوزد و تراژیدی خونبار آن كه معلول و محصول مداخله خارجی است، به زخم خونین ناسور و ساری مبدل گردیده است .

افغانستان كه در اوج جنگ سرد به مركز تصفیه حسابات ابرقدرت های رقیب عضو شورای امنیت مبدل گردید، جنگ و قربانی بزرگ را متحمل گردیده است. درحالیكه به مساعی جمیله سازمان ملل متحد و در حضور یكی از اسلاف شما و وزرای خارجه ایالات متحده امریكا و اتحادشوری قرارداد ژینو عقد گردید، افغانستان بطرف دهه دهشتبارسیطره پاكستان، انارشی تنظیمی و استبداد قرون وسطایی طالبان سوق، وهست و بود این کشور را نابود و به مركزامن  تروریستان شریر بین المللی مبدل و عواقب آن درآتش برج و باروی آسمان خراش های مقر سازمان ملل متحد بازتاب یافت . 

درهفده سال اخیر مندرجات قطعنامه های مبارزه با تروریزم، دولت سازی، بازسازی و تقویت نهاد های دموکراتیک  و نابودی هیروئین فراپان صحبت گردیده و متاسفانه با وجود قربانی های بزرگ مردم، احوال خونبار جامعه گویای این حقایق تلخ میاشد :

به عوض دولت ملی مقتدر و قانون سالار، شركت سهامی به اشتراک ناقضان حرفه وی حقوق بشر ، غاصبان ملكیت ها ، تاجران دین ، تیكه داران « جهاد « ، دكانداران قوم ، كلیپتوكراسی هسته گزاری شد و بلاخره حالت را مستولی ساخته اند كه سی میلیون مردم در گرو یک اقلیت منفورجلابان فساد سالار، گروگان ساخته اند و مردم مظلوم در حرمان از حقوق شان بحران وسیع اجتماعی ، سیاسی و فقر گسترده را با انتحار و انفجار تروریستان متحمل میشوند .

احوال اسفبارمردم را از حقوق شان محروم و : 

- حق حیات و زنده گی شان با تهدید روزمره مواجه است  . 

- موانع بسیار جدی در برابر اعمال حق حاكمیت ملی كه بطورانحصاری بمردم تعلق دارد، وجود دارد .

- با وجود اراده مردم افغانستان از حق گذار به شاهراه صلح و ترقی محروم میگردد . 

افغانستان درحضور وسیع نظامی ناتو در معرض هجوم بیسابقه سازمانهای تروریستی اعم ازالقاعده ، طالبان، داعش و گروهك های وابسته به انان قراردارد. گروه های كه به اعتراف خانم كلینتون ، خانم بینظیر بوتو، جنرال مشرف ، برژینسكی و ... بمثابه ابزارتحقق أهداف جیوپولوتیک قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت ایجاد و مردم مظلوم افغانستان قربانی جنایات شان میباشند . 

مراكز تجهیز و امن این سازمان های تروریستی درپاكستان قراردارد كه سرانجام سكانداران جهان بعد ازچهل سال به حقانیت ادعای افغانستان معترف وحتا رییس جمهور بزرگترین كشور حامی انكشور اقای ترامپ  در سپتامبر ( ۲۰۱۷ م ) و در نخستین تویتر سالجاری  پاكستان را مركز تروریزم  و دولت انكشور را حامی سازمان های تروریستی اعلام واز عزم  جدی بخاطر تغیر انكشور وعده سپرد.

افغانستان اماج جنایات علیه بشریت قراردارد : 

روزانه تا سه صد تن دركشور از بین میروند و همه روزه در نقاط مختلف تروریستان مردم را بخاک و خون می كشانند و صبرا و شطیلا و كربلا ایجاد مینمایند و بشكل « هدفمند « و  « از قبل پلان شده » و با « قساوت »  بر  اهالی ملكی ، مراكز اموزشی ، مدارس ، مساجد و تكایا  حملات را انجام میدهند . 

که بر طبق تمام معیار های بین المللی از لاهه ( ۱۹۰۷ م ) ، اساسنامه نورنبرگ ، دیوان جزای بین المللی ، منشوردادگاه بین المللی لندن ، کنوانسیون های چهارگانه ژینو ( ۱۹۴۸ م ) و اساسنامه دیوان جزای بین المللی  ( ۱۹۹۸ م ) این جنایات در جرایم بین المللی تعریف گردیده است : 

- جنایات علیه بشریت، 

- جنایات جنگی ،

- جنایات ضد بشری ،

- جنوساید ، نسل كشی و كوچ دادن اجباری اهالی، 

- مجبور ساختن اطفال به فعالیت های جنگی و تروریستی،

- زندان های شخصی و زندانی ساختن غیر قانونی،

- جنایات علیه صلح، 

- تحریکات مخاصمت های قومی ، زبانی و مذهبی،

- تاراج وچپاول معادن و اثار فرهنگی و تخریب آبدات تاریخی،

- سواستفاده و تعرض جنسی  زنان و کودکان درمناطق تحت تسلط زورداران.

و ده ها جرایم دیگر که دولت موجود با ناتوانی و درمعاملات بخاطر حفظ موقف خویش ، درحکم بیننده را دارا میباشد.

مطابق به كنوانسیون ژینو ( ۱۹۴۸ م ) « تمام موارد نقض حقوق بشر در منازعات و درگیری ها كه سلامت جسمی ، روانی و اخلاقی را صدمه میرساند » شامل جنایات جنگی میگردد . 

مطابق به احكام كنوانسیون های یاد شده، در تمام مواردیكه آمار داده شده، الزامات اظهر من الشمس است، که بایست بدون تآخیر مجرمین، سازمان های عامل و دولت حامی آنها مورد محاكمه قرار گیرند ولی متاسفانه دراین ارتباط كار دقیق انجام نیافته و حتا ازآمدن سارنوال  بین المللی بررسی جنایات جنگی به أفغانستان که درنوامبر سال گذشته خواستار مجوزبررسی جرایم یاد شده گردیده بود ، جلوگیری شده است

( البته یک بخش جرایم جنگی كه توسط سربازان امریكایی انجام یافته ،بنابرعدم پیوستن انكشور به اساسنامه دیوان جزایی بین المللی و همچنان دادن امتیاز « معافیت جزایی » در موافقت نامه دفاعی و امنیتی كابل - واشنگتن مورد بررسی قرار نگرفته است. )
اکنون در حالیكه دور جدید و خونین بازی های  بزرگ وكشمكش های جیوپولیتیک رقبای منطقه وی و بین المللی و جنگ های نیابتی افغانستان را در محراق این كشمكش ها قرارداده است وافزون برآن مصایب طبیعی و سونامی كمبود آب تهدید جدی را متوجه هست و بود كشورماساخته است توقع میبریم  تا قبل ازانكه افغانستان درحضورداشت گسترده جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد به  یک  سوریه  دیگر مبدل وبه قبرستان اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارزشهای جهانی حقوق بین المللی مبدل گردد،  

به جلالتماًب شما كه بر ورود و حسن نظر شما به درد كشورما ، ایقان داریم  ، مراجعه و درعرصه های آتی ، خواهان تدابیر جدی و مساعی جمیله سازمان ملل متحد میباشیم:

 ایجاد یک كمیسیون حقیقت یاب:  

در افغانستان درهفده سال گذشته وبعد از قضیه قتل وزیر هوانوردی و ملكی در فبروری ( ۲۰۰۲ م ) و تا اكنون در هر مورد یک كمیسیون ایجاد گردیده ولی  هیچ كدام نتایج عملی در قبال نداشته است و امیدوارم تا كمیسیون مطمح نظر ما از طرف سازمان ملل متحد با نتایج و اقدامات عملی بوجود اید تا جنایات هولناک علیه بشریت را درحوادث تروریستی هولناک كابل ، سرپل ، كندز ، جلال آباد ، عزنی، حوادث خونبار اخیر درغرب کابل و سایر محلات بررسی و عاملین معلوم الحال  ، سازمان عامل و دولت حامی آنان را به جهانیان معرفی و به محاكمه بكشاند. 

وضع تعزیرات بین المللی توسط ملل متحد بر كشور پاكستان:

جنگ اعلام نا شده پاكستان علیه افغانستان در بیشتر از چهار دهه و نقش ان كشور بحیث مركز تروریستان شریر بین المللی و حمایت دولت آن از سازمان های تروریستی ، دیگر از كفر ابلیس معروفتر و ارایه دلیل اضافی در حکم خرما بردن به بغداد است. 

این دیگر به تمسخر گرفتن شورای امنیت ملل متحد است كه پاكستان هم عضو سازمان ملل متحداست و هم ناقض منشور آن سازمان میباشد و از عجائب دیگر این است كه ایالات متحده امریكا هم با افغانستان قرارداد استراتیژیک  دفاعی و امنیتی دارد و هم با پیمانكار خود پاكستان سردوستی دارد.

عرف قدیم و معمول بین المللی ( (pacta sent sarwanda و افغانستان بر طبق منشور سازمان ملل حق دارد تطبیق قرارداد ها و مقاولات بین المللی را مطالبه نماید. 

اجازه میخواهیم بپرسیم: آیا هنوزهم  وقت آن نرسیده است تا شورای امنیت سازمان ملل متحد اصل(United Nations sencations   ) فصل هفت و متكی بر اصل)كشور پاكستان را بحیث مركز تروریستان و مكان امن دهشت افگنان و دولت انكشور را بمثابه  حامی تروریزم بر طبق اصل Leal settlement  sencation )  ) حامی تروریزم مورد تعزیرات جدی قراربدهد.

كمك به افغانستان درمبارزه علیه فساد وفسادسالاران: 

یونوما اعلام داشته است كه: 

« فساد گسترده  درافغانستان ، غیر انسانی وبسیاربیشرمانه است كه همه راشگفت نموده ... » والبته اظهارات مشابه از طرف مراجع بین المللی و منجمله سازمان سیگارانجام میابد و جایگاه افغانستان را در صدر فهرست دولت های فاسد طرازبندی نموده اند ومراجع امریكایی از تاراج بخش وسیع كمک صد میلیارد دالری شان شكوه مینمایند و اما تا كنون هیچ فهرست سیاه از فساد سالاران بزرگ  ، پول شویان و قاچاقبران مواد مخدر و ... اعلام و محاكمه نشده اند . برعكس در برابر اربابان فساد قالین سرخ فرش و تكریم میشود و چندین هزار منسوب قوای مسلح مصروف تأمین امنیت همین اقایان میباشند. 

وقت ان رسیده است كه از اراده و ارمان مردم در مبارزه قاطع علیه فساد و ایجاد حاكمیت قانون دفاع صورت گیرد . این استدالال كه گویا « دولت سازی «  كار افغانان است ، بیشتر بیک فكاهی میماند تا سخن مسولانه در قبال تراژیدی خونبارمردم به عزا نشسته افغانستان . این استدالال وقتی توجیه میداشت كه  فقدان دولت مقتدر محصول كارعاملین بین المللی نمی بود و درآخرین موردهمین نسخه آقای وزیر خارجه اسبق امریكا اقای جان كیری دموكراسی نیم بند را سلاخی و حاكمیت ملی را به گروه های رقیب انتخاباتی تقسیم نمود كه ما عواقب فلاكتبار انرا شاهد میباشیم.

سازمان ملل متحدمیتواند از درراستای استقرار حاكمیت قانون و افشای فسادسالاران كمک بزرگ و موثری را انجام دهد..

استقرار صلح اساسی ترین نیاز افغانستان است و درحالیكه از بذل توجه جلالتماًب شما از درک این ضرورت سپاس میداریم ، أكیدا تقاضا داریم تا: 

استقرار آتش بس را دردستور كار شورای امنیت قرارداده و از مساعی جمیله شان دراین راستا بخاطر قطع كشتار وخونریزی مساعدت فرمایند.

انجمن با مراجعه بشما تنها به حسن نیت فردی واخلاقی متكی نبوده ، بل درین اقدام به مسوولیت اخلاقی  ( Moralobligation  ) جامعه جهانی  وسازمان ملل متحد در قبال تراژیدی خونبارافغانستان تاكید میدارد.

با تجدید احترامات فایقه

 

از نام هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

میرعبد الواحد سادات

رییس انجمن