روسیه قدرت بی همتای نظامی در جهان  

              
                           

عارف عرفان  

از دیر زمانیست که بشریت دراقلیم جنگ سرد میان ابرقدرت های جهان و در سایه  نبرد هسته ای وجنگ سوم جهانی بسر میبرند.برآمد اخیر نظامی روسیه بریکه تازی امریکا به مثابه یگانه ابرقدرت جهان نقطه پایان گذاشته وسرنوشت جهانی را دگرگون ساخت.
امروز در اکثر محافل سیاسی جهان، بویژه درست پس از نمایش زرادخانه های هسته ای و راکت های منحصر به فرد روسیه ، طاقت نظامی امریکا و روسیه بطرز مقایسه وی قابل بحث است. اخیرأ« تیری میسان» نویسنده معروف جهان ،کارشناس حوزه خاورمیانه ،تحلیلگر سیاسی،موسس وبنیادگذار« شبکه ولتر» در مقاله تحت عنوان«  زرادخانه هسته ای جدید روسیه احیاکننده سیستم دوقطبی جهان وبازدارنده دیوانه وار محافظه کاران نوین غربی است.»این تحولات را مورد تحلیل قرار داده مینویسد.(1)
در حالی که کارشناسان جهان درباره سیرتحول  احتمالی نظم جهانی نسبت به «سیستم چند قطبی» یا حتا سیستم « سه قطبی»  فکر میکردند، پیشرفت های ناگهانی فناوری نظامی روسیه باعث بازگشت به یک سازمان دوقطبی جهانی گردیده است.
او مینویسد:  «بیایید تا بادر نظر داشت آنچه که ما طی سه سال اخیر آموخته ایم وبا توجه به نمایشات اخیر فناوری هسته ای روسیه به تاریخ اول مارچ  ۲۰۱۸توسط ولادیمیر پوتین،نگاه  دیگری بیندازیم.
روسیه سرزمین شطرنج است، نه مانند غرب سرزمین  پوکر ، و تاریخ به ما آموخته است که این کشورهرگز در مورد سلاح های خود لاف نمی زند. اغلب این امر باعث شده است که ما باورکنیم که سلاح هایی که در حال توسعه هستند، «عملیاتی»  شده اند، اما هرگز رسما به عنوان سلاح های رزمی که هنوز مورد آزمایش قرار می گیرند اعلام نشده است.»
این نویسنده در خصوص دیدگاه کارشناسان امریکا در خصوص تحولات نظامی روسیه مینویسد « با توجه به  تایید جنرال های امریکایی ، روشن است که ارتش روسیه اکنون دارایی نیروهای متعارف نظامی اند که موثرترازایالات متحده هستند. با این حال، همتایان پنتاگون هنوز شک و تردید خود را در مورد این پیشرفت دارند، بنابراین مطمئنا آنها[ فناوری روسیه] از لحاظ نظامی عملا برتر ازهرزمانی دیگر هستند. به گفته آنها،مقایسه دو ارتش به ساده گی مسخره است ،چه که بودجه نظامی ارتش امریکا هشت برابر ارتش روسیه است.  با این حال، هیچ وقت در تمام علوم نظامی، عملکرد دو ارتش رقیب با میزان بودجه آنها مقایسه نشده است ،چنانچه ولادیمیر پوتین در خصوص کیفیت استثنایی سربازان خود در مقایسه با ارتش ایالات متحده اشاره کرد.»
این نویسنده ویژگی های فناوری تسلیحات جدید روسیه را مورد تحلیل قرار داده خاطر نشان میدارد : «کلاهک راکت Sarmate  روسیه نخست وارد مدار شده سپس دوباره وارد جو می شود و به هدفش غلبه میکند. قراردادهای ممنوعیت هسته ای سازی بخاطر پیمایش بخشی از مسیر فضایی مانع قرار دادن این راکت در مدار دایمی نمی شود. برطبق آموزه های علمی ما، دروضاع کنونی ، نمی توان از عبور این راکت جلوگیری نمود. Sarmate به طور ناگهانی در اتمسفیر فضا ظاهرمی شود و هر کسی را درهر کجا مورد حمله قرار میدهد.
موشک ( (Dague Kinzhal in Russian  باید از یک بمب افگن پرتاب گردد، تابه سرعت ماورای صوت ویا hypersonic speed  در اتمسفیر برسد.این راکت پنچ برابر سرعت صوت حرکت میکند. این سرعت باورنکردنی البته برای رهگیری غیرممکن است.این راکت سه ماه قبل به طرزموفقیت آمیز مورد آزمایش قرارگرفت .»
تیری میسان در بخش دیگری از مقاله خویش،مختصات فناوری این سلاح ها را پیگیری نموده مینویسد : « روسیه همچنین دارای یک موتوری که انرژی خود را از یک نیروگاه هسته ای که انرژی هسته ای را به حداقل رسانده است میباشد.این موتور قادر است تا کلاهک هسته ای راکت های کروز را تجهیز نماید. از آنجایی که موشک های کروز مسیر غیرقابل پیش بینی را می پیمایند این موتور دارای ـ  خودمختاری ـ  بی نهایت نامحدود بوده و در حال حاضربه طور کامل شکست ناپذیر است.
این موتور، بر روی یک تحت البحری بدون سرنشین قرارداده شده و آن را قادر می سازد تا شارژ قابل توجه هسته ای را با سرعت چندین بار سریعتر از یک زیردریایی کلاسیک حمل کند. صرف نظر از اثرات رادیواکتیف آن، این شارژ می تواند یک سونامی را به ارتفاع ( ۵۰۰ )متر از هر خط ساحلی اقیانوس ایجاد کند.
در نهایت، روسیه درحال تلاش برای توسعه یک پرتاب هیپرسیونیک یا مافوق سرعت صوت بنام « Avant Garde   » است که نه تنها ترکیبی از ویژگی های (Sarmate  ) عبور در فضا و سرعت Dague  است، بلکه مسیر خود را نیز می تواند در طول سفر خود تنظیم  نماید .»
این نویسنده قدرت بازدارنده گی رهگیری این سلاح ها را مورد مطالعه  قرار داده اذعان میدارد : « سلاح های هسته ای روسیه برای جلوگیری از عمل دفاعی « سپر » ضد موشکی پنتاگون که طی ۴۰ سال در سراسر جهان در پایگاه های نظامی امریکا، در حال توسعه است، طراحی شده است. این مسئله نه تنها اینکه معرف نیروی برتر است، بل آبستن یک تحول فنی بشمار میرود. قاعده ساختمانی «سپر» دفاعی پنتاگون هیچ گونه دفاع علیه آنها را ارایه نمی دهد. »
در بخشی دیگری از مقاله خود این نویسنده مینگارد : «  بدتر از آن، پرزیدنت پوتین همچنین ساخت یک سلاح لیزر را که مشخصه های آن معلوم نیست،اعلام داشت. به نظر می رسد که این سلاح ممکن قادر به رهگیری وانهدام برخی از پرتاب کننده گان معین ایالات متحده باشد.
در حال حاضر، سران کشورهای عضو ناتو از پذیرش یک کلمه  این اظهارات امتناع می کنند ، چون این سلاح ها به نظر آنها مانند داستان علمی تخیلی بازتاب می یابد، اما آزمایش دوصد نوع سلاح جدید روسیه درسوریه، ما را به قابلیت فناوری پیشرفته روسیه باورمند میسازد . »
پیشرفت بزرگ روسیه،امتیاز ضربه اول را از کف ایالات متحده امریکا بیرون نموده است. از این به بعد، با درگیری جنگ هسته ای، دو قدرت بزرگ و اصلی می توانند با حملات متقابل یکدیگر را آماج قرار دهند. ایالات متحده تعداد قابل ملاحظه ای از موشک های هسته ای را در اختیار دارد و روسیه می تواند بسیاری از آنها را منهدم کند. قابل یادهانی است که هر دوی آنها به دفعات توانایی بربادی سیاره مارا دارند.
تیری مسیان در خصوص عقب مانی مسابقات تسلیحاتی امریکا مینویسد : «  در ایالات متحده، مجتمع نظامی- صنعتی طی مدت بیست سال گذشته درهم شکسته شده است. مهمترین پروژه هواپیما سازی نظامیF-35 در تاریخ،در نظر بود تا جاگزین جنگنده های  F-16، F-18  و F-22  گردد، اما Lockheed Martin  قادر به تهیه نرم افزاری نشد که وعده داده بود. نسخه فعلی F-35  در حقیقت با توجه به مشخصات فناوری اش کاملا ناتوانی خویش را به نمایش گذاشته و نیروی هوایی ایالات متحده در حال حاضرتولید مجدد هواپیماهای قدیمی خود را مورد ملاحظه قرارمیدهد.
درست است که رییس جمهور دونالد ترامپ و تیم او تصمیم گرفته اند تا مغزهای جدید را به ایالات متحده فراخوانده تا تولید سلاح را دوباره شروع کنند و لابی نظامی- صنعتی راترغیب نموده تا به جای آنکه به فروش آن ادامه دهد، به نیازهای پنتاگون پاسخ دهد.البته همان لاشه های قدیمی. اما حداقل بیست سال طول خواهد کشید تا به این هدف نایل گردد .»
نویسنده بازتاب پیشرفت های فناوری نظامی روسیه را در عرصه جهانی مورد تحلیل قرار داده نتیجه گیری مینماید : « ییشرفت های فناوری روسیه نه تنها نظم جهانی را با بازگرداندن سیستم دوقطبی جهان تکان داده است ، بلکه همچنین استراتژیست ها را مجبور به تجدید نظر .به شرایط جنگ می کند.
زرادخانه روسیه غیر قابل شکست است، بویژه اگر کسی تلاش کند با استفاده از روش های قدیمی مبارزه، با آنها مبارزه کند. به عنوان مثال، ردیابی مسیر راکت های ماورای صوت   hypersonic  غیر قابل تصور است. اما ممکن است قبل از رسیدن به سرعت بالا، آنها راکنترول نمود. بنابراین تحقیقات نظامی برکنترول دستورات و ارتباطات دشمن تمرکز خواهد کرد. اما در این بخش، روسیه نیز توان رهبری آنرا دارد . »
اما نظریه پرداز مشهور تیوری توطیه بنام « داوید مید» با توجه به به فناوری جدید زراد خانه هسته ای روسیه وتوانای های نظامی آنکشور، ضمن انتشار مقاله در روزنامه «اکسپرس» چاب بریتانیا هشدار میدهد :  ولادیمیر پوتین قادر است تا تنها ظرف « 30 دقیقه »   امریکا را از نقشه جهان محو نماید.
این نظریه پرداز ، نگران است که ایالات متحده برای مقابله بالقوه ودرگیری تمام عیاربا شرق با توجه به تجهیزات ضعیف خود،عاجز است.
داوید مید گفت: موشک RS-28 Sarmat  سالها توسط CIA  شناخته شده است.این راکت محدوده و مسیری نامحدود دارد که دفاع آنراغیرممکن می سازد.
ما هیچ چیز قابل مقایسه با این راکت ماورای صوت روسیه در اختیار نداریم.  (2)
به گزارش روزنامه دیلی میل چاب بریتانیا  زیردریای بدون سرنشین هسته ای یاماشین «روز قیامت» روسیه،قادراست تا شهرهای ساحلی را با بر انگیختن سونامی به ارتفاع ۳۰۰ فت از میان بردارد.
به گفته کارشناسان،بُعد شنای زیردریای  Status- 6  ۶۲۰۰ مایل بوده وسرعت حرکت آن ۵۶ گره می باشد. این زیردریایی قادربه حمل کلاهک های هسته ای الا محدوده ایالات متحده امریکا میباشد. (3)
داکتر پاول کریگ رابرت در مقاله در خصوص دعوت پوتین به کاخ سفید در خصوص برتری نظامی روسیه مینگارد ک « مطمینا مجتمع نظامی / امنیتی ایالات متحده قصد داردتا مسابقه تسلیحاتی را که درآن روسیه«۳۰» سال نسبت به ایالات متحده سبقت دارد متوقف نماید، آیا دولت روسیه در تمام تلخی های خود و دیدگاه رومانتیک امریکا و واعظانش دوباره به توافقات بی معنی که روسیه را در معرض نابودی قرار می دهد، وادارخواهد شد؟ (4)
آری؛
اینست چشم انداز توازن سیاسی ونظامی جهان کنونی ما. در سیستم یک قطبی جهانی ما شاهد تجاوزات ولشکرکشی های غیرمشروع وخلاف قواعد بین المللی غرب در جهان وشاهد انهدام کشور ای مانند یوگو سلاویا ،تجاوز به افغانستان،عراق،لیبیا،سوریه ...بودیم.
هرگاه چنین توازن شکل نمی گرفت،در قالبـ  نظم نوین جهانی » امریکا،وپروژه « خاورمیانه بزرگ» ممکن شرایطی امروز بوجود می آمد تا مکاتب تقرر وبرکناری اکثررهبران جهان از کاخ سفید صادر میگردید؛ این بلانس به نفع صلح، وکشورهای ضعیف وفاکتور نیرومند برای امحای تروریزم در جهان است؛


منابع:

(1)Voltaire Network,The new Russian nuclear arsenal restores world bipolarity, stops Western neo-con madness – Thierry Meyssan, 14 April 2018
(2)Express ,world War 3 WARNING: '30 minute countdown' when Russia strikes US, claims David Meade May 4 2018

(3)Daily Mail , Russian 'doomsday machine' nuke could wipe out coastal infrastructure with 300ft tsunamis
By Sara Malm For Mailonline'4 april 2018

(4) Global reaserch ,Does Russia Know What’s Up? Trump Has Invited Putin to the White House
By Dr. Paul Craig Robert,4 May 2018

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۸ـ ۱۵۰۵

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018