اشتراک در انتخابات یک ضرورت است !

 

دردمند

بتاریخ ۲۰ثور ۱۳۹۷ جلسه فعالین حزبی شهر و ولایت کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان به اشتراک قریب یک صد تن از نماینده گان حزبی نواحی، ولسوالی های شهر و ولایت کابل، اعضای بیروی اجراییه و دارالانشا حزب، در مقرشورای مرکزی حزب ملی ترقی مردم افغانستان تدویر گردید، جلسه با تلاوت قرآنکریم توسط رفیق رضایی آغاز، به ادامه آن سرود ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پخش اشتراک کننده گان به احترام آن بپا برخاسته. بعد ازآن رفیق محمد داوود راوش رییس حزب دررابطه به اهداف حزب غرض اشتراک درانتخابات پارلمانی در بخشی از صحبت هایش گفت:

سهم گیری درتدویر انتخابات و معرفی کاندیدان به ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی از جمله وظایف عمده هرعضو حزب می باشد نباید در این مرحله سرنوشت سازاین چانس تاریخی را ازدست داد. اعضای دارالانشا حزب به نسبت درک که ازاهمیت این موضوع داشتند و دارند؛  دو کاندید را  غرض انتخاب به ولسی جرگه در شهر کابل تصویب نموده زیرا که هدف از معرفی کاندیدان در ولسی جرگه سبب بلند بردن اعتبار حزب در بین جامعه بخصوص زحمتکشان، بخاطر دفاع از حقوق شهروندان، تصویب، تعدیل و نظارت از قوانین که بتواند  زمینه  تامین صلح، ثبات واقعی و رفاه جامعه مساعد سازد، بوده و میباشد.

کم بها دادن به این امر بزرگ مساعد نمودن زمینه برای افراد و گروه های ضد ترقی، صلح و ثبات رفاه در جامعه خواهد بود. از این لحاظ بدون اشتراک در پروسه ملی و معرفی کاندیدان نمی توان در مبارزه سیاسی نقش داشت و اعتبار شهروندان را کسب نمود. به ادامه آن چند تن از اعضا و رهبری حزب از جمله رفیق عبدالرشید آرین در این رابطه دیدگاه های خویش را بیان داشته از چالش های موجود از جمله بی باوری مردم به وعده های کمیسیون مستقل انتخابات، مداخله مقامات دولتی در پروسه انتخابات، افزایش ناامنی ها اظهار نگرانی نموده و رهنمود های رفیق راوش را بخاطر سهم گیری فعال در پروسه انتخابات ارزنده خوانده ؛ خواهان سهم گیری فعال اعضای حزب، شهروندان در تدویر انتخابات و ثبت نام  شدند.

بعد از آن رفیق دوکتورحبیب منگل یک تن ازاعضای سابقه دار حزب طی صحبت مختصری گفت:

ما باید در مبارزه واقع بین باشیم با وجود موجودیت چالش های فوق ، ما امروز با استفاده از دموکراسی که امروزدر جامعه ما وجود دارد توانسته ایم چنین جلسه با شکوه را دایر،  آزادانه در پروسه انتخابات اشتراک و به کاندیدان مورد نظر خویش رای دهیم.

از اینکه اهداف ما خدمت به مردم افغانستان میباشد بخاطر راه پیدا کردن در خانه ملت باید خوبتر سهم بگیریم اگر بدرستی و دلسوزانه کار صورت گیرد امکان آن وجود دارد مردم حق شناس و با سپاس به ما رای دهند.

افزود در معادلات قدرت راه پیدا کردن سهم گیری فعالانه در انتخابات های ولسی جرگه، مشرانو جرگه، شوراهای ولایتی، ولسوالی، شاروالی ها و ریاست جمهوری یکی از مولفه های دموکراسی می باشد و ما زمانی می توانیم خدمت بیش تر و بهتر را برای شهروندان انجام دهیم که در پارلمان و سایر شوراهای انتخابی نماینده گان واقعی و خدمتگار مردم را معرفی و انتخاب نمایم در آنصورت می توانیم گام های عظیم و بهتری را بخاطر کاهش چالش های موجود برداریم.

کار بالای تدویر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در شرایطی جریان دارد که اکثریت قاطع مردم در داخل و خارج کشور از ناحیه گسترش فساد، جاری شدن سیل های خون، حملات انتحاری، ماین گزاری روی جاده، آدم ربایی ها، سرقت های مسلحانه، تجاوز بالای عده ایی از زنان، کودکان، غضب میلیون ها جریب زمین بواسطه غاصبین، کشت و قاچاق مواد مخدر بواسطه مافیای داخلی و خارجی، تورید اجناس و مواد بی کیفیت، کم کیفیت، تجملی و یا اجناس و موادی که در داخل تولید خواست های مردم ما را مرفوع می سازد، تثبیت مالیات غیرعادلانه، بلند بودن کرایه های مارکیت های تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و خصوصی، پول شویی، فرارمغزها، اسعار خارجی بخارج کشور، استخراج غیرقانونی معادن، سنگ های قیمتی، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، عدم تطبیق پلان های انکشافی، در اکثریت وزارت خانه ها و ادارات، عدم تطبیق یک سان قانون و عدالت اجتماعی، نشر و پخش اخبار گمراه کننده عدم حمایت وحدت نظر و عمل بین نیروهای مترقی، آزادی خواه، عدالت خواه و سایر چالش ها که سبب افزایش فقر، بیکاری، بیماری و انواع جنایات و ایجاد فاصله بین دولت و مردم سبب افزایش شکنجه های روحی و روانی ده ها میلیون تن از جمله زنان گردیده سخت رنج میبرند و بزرگترین علت آن را تقلب گسترده کمیسیون های انتخاباتی گذشته و نداشتن نماینده گان واقعی، صادق، خدمتگار، عدالت خواه، وطن پرست در پارلمان، شوراهای ولایتی، ولسوالی، شاروالیها، ریاست جمهوری خوانده اند.

می آفزایند اشتراک در تدویر انتخابات بزرگترین چلنج برای عاملین دشواری های فوق بوده و میباشد و نباید میدان مبارزه انتخاباتی را برای عاملین جنایات فوق رها نمود.

در اخیر پیام جلسه فعالین قرایت به اتفاق آرا تصویب گردید، در پیام از تمام شهروندان از جمله اعضای حزب دعوت بعمل آمد با سهم گیری فعال در پروسه انتخابات از جمله ثبت نام کردن، وظایف ایمانی و وجدانی خویش را غرض انتخاب افراد شایسته، آگاه، خدمتگار، خردمند ادا نموده و از تمام نیرو های مترقی، ملی، عدالت خواه، وطنپرست نیز دعوت گردید که با وحدت نظر و عمل در این پروسه ملی وظایف خویش را انجام دهند.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۵۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018