آیا امریکا آگاهانه جنگ جهانی نهایی رابراه خواهد انداخت؟

اسد کشتمند
امروزآقای ترامپ در تویتر خود روسیه را چلنج داده است که آماده باشد زیرا سوریه را راکت باران خواهد کرد. وضع دنیا ازاین بدتر نمی شود. جنرال گراسیموف، رییس ستاد نیروهای مسلح فدراسیون روسیه نزدیک به یک ماه قبل (دربحبوحه صحنه سازی های گویا استفاده دمشق از سلاح شیمیایی وصحنه آرایی جنگی امریکایی ها  پیرامون سوریه) گفته بود که درصورتی که بسوی دمشق آتش صورت گیرد، نظامیان روسی برای حفظ جان اتباع کشور خود که درسوریه هستند، نه تنها راکت های شلیک شده را نابود خواهند کرد بلکه پایگاه های حامل آنها را نیز مورد حمله قرارخواهند داد. روس ها ازمدت ها مطرح می سازند که غربی ها درپی توطیه وحمله به کشور مستقل سوریه هستند. آنها زمینه سازی های کودکانه غرب را درباره به اصطلاح استفاده ازسلاح شیمیایی ازنزدیک به یک ماه به اینسوافشامی کنند ولی گوش شنوا درغرب غرق درچاکری برای امریکا وجود ندارد. بهرحال اگر سگ های دیوانه پنتاگون وعقاب های چنگال خراشیده سی آی ای جراات کنند این گزافه گویی های ترامپ را عملی سازند، بدون هیچ شکی بشریت دربرابراحتمال قوی نابودی قرارخواهد گرفت زیرا روس ها نمی توانند نظاره گر شرارت های بی حد ومرز امریکایی ها باشند. بگذارآرزو کنیم این هم یکی ازآن مسخره بازی درآوردن های موسمی آقای ترامپ باشد. این احتمال هم می تواند قویاً وجود داشته باشد که بعد ازاعترافِ هفته گذشته به مشکل پوشیده ترامپ مبنی برشکست کامل درسوریه، این قدرت نمایی تلاشی باشد درجهت گرفتن حداکثر امتیازات برای دوربعدی نبردهای درونی نیروهای متخاصم سوری به نفع نیروهای طرفدارامریکا وغرب.
درصورت وقوع این جنون بی بدیل ازجانب سردمداران جنگ طلب امریکایی، حتا اگر جنگ بزرگ ابعادی هم بین دوقدرت بزرگ صورت نگیرد وتنها راکت های امریکایی شلیک شده بسوی سوریه نابود شوند، بسیار منطقی به نظرمی رسد تصورشودکه به عنوان انتقامجویی، روس ها هم کشورهایی راکه درایتلاف امریکایی به اصطلاح مبارزه برضد تروریزم حضوردارند به عنوان انتقام مورد حمله قراربدهند و دراین میان ضمن سایر اهداف ریاض را که یک ضلع تجاوز به سوریه ومایه شرارت وحشیانه درتمام منطقه است، به میدان محشر مبدل کنند، زیرا سعودی ها درحمله احتمالی به دمشق حتماً باخوش خدمتی حاضرخواهند بود. در وضع مشخص کنونی، این شاید یکی ازتبعات محتوم این حرکت امریکایی ها (وبه تعبیری پس لگد حمله امریکایی ها به سوریه ) باشد.
آرزوکنیم نیروهایی در درون رهبری امریکا به خودآیند ومسوولانه بیندیشند ومانع بربادی بشریت به شمول خود امریکایی ها شوند.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۲۰۴

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.