ظاهرش  ماند  بکار  با ثمر

گر نباشد در قفا چیزی دگر

طوریکه معلوم است پروژه پایپ لاین تاپی یا پروژه  بزرگ اقتصادی انتقال گاز از کشور ترکمنستان به افغانستان ،پاکستان وهند بتاریخ ۲۳ فبروری ۲۰۱۸ ترسایی با حضور داشت هیاات بلند پایه ی دولتی چهار کشورافغانستان ، ترکمنستان ، هند وپاکستان در شهر هرات افتتاح گردید .خط این پروژه بدرازنای ۱۸۴۰ کیلومتر با عبوراز خاک افغانستان تا به سرزمین هند شامل بخش های انتقال گاز ،فایبر نوری ،خط آهن ،و پروژه های زراعتی می باشد که با احداث آن هزاران نفر از اهالی کشور صاحب کار واشتغال خواهند شد .

قراراست که سالانه ۳۳ ملیارد متر مکعب گاز مایع با استفاده ازاین پروژه از ترکمنستان صادر شود. بگفته منابع خبری وبه نقل از آمانوف رییس اجرایی پروژه در سال ۲۰۱۹ انتقال گاز به سرمایه ۲۰۰ میلیون دالرپیشبینی شده است  وهمچنان بر طبق اخبار داخلی کشور سرمایه گزاری در مجموع پروژه تا به هشت میلیارد دالر میرسد.

 آگاهان امور تطبیق پروژه را فرصتی برای بهبود امنیت در منطقه دانسته با این امید ، کشورهایی که از گروه های شورشی حمایت می کنند با تغیر رویکردهای سیاسی مشارکت اقتصادی را در پیش خواهند گرفت .  به یقین که احداث پروژه بزرگ ، گام بزرگی در راه ساز و کار زیرساختار اقتصادی برای کشور جنگ زده افغانستان از اهمیت بسزایی برخوردار است که با رعایت اصول وموازین قبول شده بین المللی ،حسن همجواری ،احترام به حاکمیت ،تامین منافع متقابلاً مفید وعادلانه با اراده مشترک روی منافع مشترک در تامین صلح وامنیت، کشورها را باهم نزدیک وجنوب آسیا را به شمال وصل خواهد ساخت .

لازم به یادآوریست که طرح های بزرگ سیاسی واقتصادی ، دفاع از صلح جهانی و رفاه همگانی ، عادلانه و دموکراتیک ، ریشه درگذشته تاریخ کشورما داشته که برمبنای آن رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان با موضعگیری مثبت و ایفای نقش فعال در قبال صلح جهانی و اتخاذ سیاست همزیستی مسالمت آمیز ، حسن همجواری ،احترام متقابل وعدم مداخله ، کشورهای دورو نزدیک جهان وبخصوص همسایگان را سال ها قبل به تحکیم روابط دوستانه ،صلح ومصالحه و به جای جنگ به مشارکت اقتصادی فراخوانده وبه طوراکید کشورهای همسایه را بجای مداخله به مذاکره وهمکاری های ثمربخش اقتصادی دعوت کرده وحتا دربرابر مداخله ودسایس رژیم های خودکامه پاکستان و منطقه با خودگذری وفروتنی وپیش کشیدن دست دوستی مطابق به اصول وموازین بین المللی بارها به راه حل سیاسی مسایل افغانستان تاکید داشتند. ولی با دریغ که گروه های تندرو مذهبی با دریافت دالر وکلدارو همچنان وعده های نیل بقدرت سیاسی وبدلیل نداشتن صلاحیت واختیار مذاکره با دولت وقت ، جنگ نیابتی پاکستان ،ایران وحامیان غربی شان را تا بربادی کشوروجاری شدن جوی ها وحمام خون  ادامه دادند . مال و نوامیس وطن را در زیر پای جرنیل های پاکستانی وسم ستوران تروریستان عربی و القاعده وطالب و به تعقیب آن داعش در معرض لیلام قرار داده  افغانستان را به جولانگاه تروریزم بین المللی مبدل ساختند .

 درحال حاضر برغم نگرانی های جدی به نسبت حضور گروه های مخالف ،آدمکشان حرفوی ، تروریستان پرتاب شده از خارج در مسیر خط پایپ لاین گاز، امید واری هایی بمنظورمنافع اقتصادی این پروژه برای چهارکشور زمینه تامین امنیت مشترک پیشبینی می گردد.

درین راستا حکومت غنی تلاش دارد تا حمایت مردم را بدست آورد . مردمی که بادستان خالی وبی دفاع  همه روزه قربانی جنگ تحمیلی ونیابتی پاکستان وحامیان بزرگ بین المللی آن میگردند .اما با توجه به عمده بودن ابعاد وعوامل خارجی مسایل افغانستان ، نقش ونفوذ همسایه گان وقدرت های دیگر روی سرنوشت جنگ وصلح در ین کشور برجسته میباشد بگونه مثال:

ایالات متحده امریکا : با در نظر داشت موقعیت ژیوپولتیک افغانستان امریکا در راستای سیاست ژیواستراتیژیک خود درمنطقه بدنبال منافع خود می باشد. به نقل از گزارشنامه افغانستان « یکی از مولفه های ایجاد گروه تروریستی طالب بوسیله شرکت یونیکال دلتا آیل و آی اس آی با مجوز امریکا قاپیدن همین پروژه بود که میخواستند به قیمت رفتن هست و بود مردم افغانستان به آن دست یابند که شکست خورد . موضوع اساسی تر جنگ درحال وقوع وبزرگ در شمال افغانستان است که پروژه تاپی در گرو نتایج دیزاین همین جنگ است . روسیه و امریکا بیش از هر زمان دیگر در شمال افغانستان سوقیات کرده اند. »

همچنان طوریکه دیده می شود برغم حضور نظامی امریکا وناتو درافغانستان مسایل جنگ وصلح پیچیده ترگشته روز تا روز ابعاد گسترده را بخود می گیرد .و در زیرنظر امریکا ، ناتو و برخی نیروهای جهادی ، جنگ و نا امنی ،کشتار وحشت وحملات تروریستی بر زنده گی مردم سایه افگنده است زیرا شکست داعش در سوریه وعراق ، انتقال و جابجایی آنها درافغانستان همچون متمم گروه های طالب ، تروریست های عربی ، چچینی وپاکستا نی اوضاع را بدتر از گذشته ساخته ، مدارس و مکاتب را به آتش کشیده مردان را شهید و جوانان را بجنگ مجبور ساخته وکودکان را از درس وتعلیم محروم وزنان را به برده گی کشانده بگروگان میگیرند.

پاکستان : رژیم خونتای پاکستان از بدوتاسیس نکبتبار خود مطابق نقشه استعماری انگریزی ، با افغانستان سر دشمنی داشته و بخصوص از سال های حکومت محمد داود خان جنگ نیابتی غرب را با تجهیز و تمویل تند روان مذهبی زیر نام اسلام  افغانستان را بخاک وخون کشاندند . و در ازای دریافت دالر وکلدار تمام زیر ساختارهای اقتصادی ، فرهنگی ومیراث پدران ونیاکان خود را به آتش و خون غوطه ور ساخته نوامیس کشور را در بازارهای پشاور به لیلام رسانده درخت هستی کشوررا از ریشه تا شاخچه وبرگ آن به آتش کشیده خاکسترش  را جولانگاه عموم تروریستان وهابی واجیران پاکستانی ، چچنی والقاعده ، طالب وداعش ساختند حالا این رژیم های آزموده شده چگونه میتوانند دوست افغانستان شوند .

ایران : رژیم ملایی ایران پس از تحول سیا سی در آنکشور بیشتر از سه ملیون نفر از سکنه کشور ما را بنام مهمان در اردو گاه های مرگ تجهیز وبه جنگ افغانستان فرستادند و در تخریب زیر ساختار های اقتصادی و فرهنگی افغانستان از عمال زرخرید پاکستانی دست کم نداشتند . همین رژیم ملایی ایران بود که باتخریب بند وانهار کشورما مانع دوباره سازی بند سلما توسط عمال نوکرمنش خود گردید . همین رژیم ملایی ایران است که برغم دعوی اسلامیت نوجوانان وخورد سالان مهاجر افغانستان را از درس وتعلیم محروم ساخته برخلاف اصول وقوانین بین المللی واعلامیه جهانی حقوق بشر به جنگ یمن ، سوریه وعراق جبراً می فرستند واکنون بقرار خبر مورخ ۲۵ فبروری بی بی سی به نقل از یکی از قوماندان های نیروهای نظامی خارجی در کشورما که ایرانی ها درافغانستان طالب می سازند هنوزکه معلوم نیست که افتتاح پروژه یاد شده بمیل ایران باشد .

روسیه : اعزام قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی سابق بنا بدرخواست دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان  جهت خنثی نمودن دسایس وحملات دشمنان افغانستان  صورت گرفته و پس از عودت آنها بکشور شان با گذشت بیش از دودهه جنگ با توجه به اوضاع جاری افغانستان بخاطر تامین امنیت و صلح وثبات درکشور همچنان نیازمند کمک های روسیه می باشد ودولت روسیه  پیرامون درخواست کمک به افغانستان رایزنی دارد زیرا که گذشته از جنگ داخل کشور، اوضاع اطراف افغانستان نیز خطر ناک توصیف شده است .

برطبق تذکر قبلی به نقل از گزارشنامه افغانستان «روسیه و امریکا بیش از هر زمان دیگر در شمال افغانستان سوقیات کرده اند امکان ورود نیروهای روسی در شمال وجود دارد یعنی فورمول سوریه دراینجا قابل تکرار است .سوریه خط اول امنیتی روسیه حساب نمی شد اما مسیر مرزی آمو خط اول منافع داغ روسیه است .»

 همچنان به نقل از منابع خبری تحت عنوان ( ۲۰ هزار جنگجوی « گرگ تنها » از آسیای میانه ) همزمان افزایش نگرانی از حضور داعش در افغانستان ، یک کار شناس امور تروریزم گفته است که حدود بیست هزار جنگجوی افراط گرا از کشورهای آسیای میانه مظنون اند به گروه های تروریستی منطقه بپیوندند .منابع خبری از قول اندری نوی کوف رییس مرکز ضد تروریزم روسیه به خبرگزاری تاس گفته است که این افراد بیش از همه با گروه های تروریستی داعش یکجا شده بعنوان حمله کننده های فردی وگرگ های تنها عمل میکنند .

طالبان : طالبان که با حملات انتحاری روزانه جان صدها هموطن بیگناه ما را میگیرند ومردم را در عزای عمومی قرار داده و آنها در خط اول تروریزم همقطار تروریستهای دیگرمانند القاعده وداعش ،عربها وچچینی ها بر ضد دولت و مردم افغانستان می جنگند همین طالبها بودند که از مجاهدین سربرون کرده ،داعش وگروهای تروریستی از بطن آنها ظهور کرد . گفته می شود که اخیراً یک گروه به اصطلاح جدا شده طالبان با اعلامیه  تامین امنیت پروژه تاپی وخط لوله گاز را متعهد می شوند . قبل از همه  با توجه به تجهیزات ومعشیت طالبان آیا این صلاحیت را دارند که بدون اجازه ولینعمت خود بدولت مفتخوار افغانستان بپیوندند ویا چند تا طالب در مقابل سیل تروریستان چگونه بتوانند امنیت۱۸۴۰ کیلومتر خط لوله گاز را متعهد شود همچنا ن با توجه به ماهیت وخصلت طالبان که در پروژه طالب سازی به ترویج مواد مخدره ، تخریب ، کشتار وسنگسار انسان آموزش دیده وبر ضد هستی وتمدن وفرهنگ عادت کرده اند پس چگونه درین راستا ترک عادت کرده بتوانند ؟

 پیوستن یک گروه کوچک طالبان یاد آور تجاربی است که در زمان دولت دموکراتیک ومردمی برخی از گروه های مجاهدین به پروسه صلح آگاهانه و صادقانه می پیوست ولی تعدادی از گروه های مخالف دولت بغرض اکمال سلاح وتجهیزات وقتاً با کسب اجازه قوماندان بزرگ خود تاکتیکی بدولت پیوسته پس از اکمال وخرابکاری در شهر ها ، از راه آمده  پس میرفتند . امید که پروسه پیوست طالبان بدولت چنین چیزی نباشد .

دولت افغانستان : بآنکه قوای مسلح افغانستان برغم کمبودات تجهیزات وسایل پیشرفته وتکنالوژی جنگی و معشیتی سربلندانه در سنگر دفاع وطن می رزمند ولی تناسب قوت های خودی و دشمن وضع جنگ را پیچیده تر ساخته بادرد ودریغ که جنگ تلفات قوت های دفاعی وملکی را در بر دارد . همچنان دولت افغانستان تا هنوز کدام برنامه خاص برای تامین امنیت خط لوله گاز را نداشته وکدام طرح پلانیزه نظامی وحفاظتی در رابطه به امنیت پایپ لاین دیده نمی شود . زیرا قضایای افغانستان طوریکه گفته آمدیم به تصمیم جمعی داخلی وغالباً به عوامل بیرونی بستگی دارد . در حالیکه نقش و نفوذ چندین کشور همسایه ودیگر قدرت ها در افغانستان روی منافع همان کشورهای یاد شده مشهود است  دولت ع وغ  با تمام ضعف جدی وناتوانی آشکار خود چگونه  به حل معمای منافع متضاد و پیچیده  کشورهای یاد شده در افغانستان نایل خواهد شد. بآنکه بهره برداری تبلیغاتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به همراه داشته باشد ولی

اجرای چنین کاری درصورت نبود یک نیروی ریزرفی قوی نظامی مسیر خط با چالش ها روبرو خواهد بود .معلوم نیست که تامین امنیت توسط گروه کوچک طالبان وآینده تسلط آنها برچهار ولایات در جریان جنگ گروه های دیگر طالبان در مسیرخط لوله گاز وسربازگیری گروه پیوست شده از ولایات همجواربا کسب مشروعیت زیر نام پروژه تاپی ، پروژه طالبی ، کشورو  منطقه را بگروگان گیرند .

در اخیر امید است تا پروژه تاپی در مطابقت به منافع علیای کشور وفاق ملی ،صلح وهمبسته گی به ثمر برسد .

 

بامداد ـ  سیاسی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۱۰۳

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018