به مناسبت تشریف آوری لغضر براهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و جامعه کشور های عربی به سوریه، مخالفین مسلح این کشور چندین حملات تروریستی را انجام دادند که در نتیجه ده ها تن اتباع بیگناه در شهر های تحت کنترول دولت به قتل رسیدند. این حملات تروریستی را سازمان «جبهه النصره » وسایر شبکه های  نزدیک به القاعده انجام داده اند.

 

قسمیکه انتظار میرفت، غرب به این حملات هیچ نوع عکس العملی از خود نشان نداد. در این مورد اندری گروزین کارشناس روسی میگوید:

 

« ...القاعده اعصا چوب جادوی برای طبقه سیاسی امریکا بود واست. با در نظر داشت سطح تهدیدات آن ، امریکا میتواند هر نوع فعالیت آنها را تایید نماید. برای مبارزه با القاعده امریکا ومتحدین اش به عراق و افغانستان نیروهای نظامی فرستادند. برای القاعده ، صدام حسین و حزب بعث دشمن سرسخت بود وحین قیادت اوهیچ نوع سازمان تروریستی در عراق وجود نداشت،  اما امریکا صدام حسین را دوست القاعده اعلان کرده و قوای خود را داخل این کشور نمود. بعد ها صدام را اعدام کرد.

 

در افغانستان برعکس بود. القاعده و سازمان های دیگر تروریستی وجود داشت و حتا به رضایت امریکا داخل قدرت شدند. بعد ها به امریکا مفید تمام نشدند  و امریکا تصمیم گرفت علیه آنها مبارزه کند. گمان میرود که فعلاً امریکا چنین سناریو را در سوریه نیز در نظر دارد.»

 

 

افگینی ارمولایف در این ارتباط میگوید:

 

« ...چندی قبل لیون پانیتا وزیر دفاع امریکا اظهار داشت که مبارزه با القاعده یکی از وظایف اساسی طویل المدت امریکا میباشد. جنرال جون آلن قوماندان قوای امریکا وناتو در افغانستان در این ارتباط گفت که با وصف ازبین بردن بن لادن، سازمان القاعده دوباره داخل افغانستان شده است. با وجود که نیرو های ایتلاف افغانستان را در سال 2014 ترک میکنند، اما با آن هم اکثرافغانها به این عقیده اند که این نیرو ها کاملاً از افغانستان خارج نمیشوند. گمان میرود که در سوریه نیز این سناریوعملی گردد. اکنون امریکا و متحدین اش از افراطی ها سوریه  در جنگ علیه دولت پشتیبانی میکند وغرب به اعمال تروریستی آنها چشم پوشی میکند. اگر شورشیان به قدرت برسند، غرب علیه آنها پیروز خواهد شد.»

 

بنا بر این در قدم اول تکتیک های امروزی امریکا در مورد سوریه غیر منطقی به نظر میرسد. زیرا امریکا «جبهه النصره » را درج لست سیاه خود کرده است. اما در مقابل آن هیچنوع اقدام نمیکند و به اعمال غیر انسانی آنها هیچنوع عکس العمل نشان نمیدهد. در حقیقت سازمان جبهه النصره  از سایر سازمانهای تند وافراطی فرق ندارد وتمام آنها با اشکال مختلف به نفع غرب کار میکنند

25  دسامبر 2012 ترسایی 

ص .ر