پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت مرگ نا بهنگام جوان نامراد بابک کاظم

 

بادرد ودریغ   دیگر یکی دیگر از گلهای نورسته بخش دانش وآموزش کشور در دیار بیگانه  به ابدیت پیوست.

متآسفانه خبر جانگداز مرگ جوان نامراد بابک کاظم در رسانه ها پدیدار گردید. شورای اروپایی حزب مردم افغانستان مرگ این جوان  به ابد خفته را یک خبر ناگوار ویک رویداد جبران ناپذیر می داند .

به همین مناسبت عمیقترین تآثرات خود را به جناب استاد دکتر قاسم کاظم ، پدر ، بانو مومنه کاظم مادر  دکتر روزبه کاظم برادر وباقی فامیلهای ، اقارب ودوستان آن شادر وان  پیشکش می دارد.

 به آن جوان خفته در خاک بهشت برین وبه بازمانده گان ودوستان صبر، شکیبایی وپایداری آرزو می دارد.بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان