پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

 

با تاثرو اندوه فراوان از وفات مادر مهربان رفیق میرسلام ساپی و محترم دگروال محمد کبیر ساپی اطلاع حاصل نمودیم .

انالله واناالیه راجعون

درحالیکه خود را در این غم بزرگ رفیق گرانقدرو معزز میرسلام ساپی و خانواده سوگوارساپی شریک میدانیم ، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی طلب مینماییم.

از بارگاه خداوند متعال برای مرحومی بهشت برین آرزو کرده ، روح شانرا شاد وغریق رحمت حق میخواهیم.

 

با حرمت فراوان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۸۰۹

Copyright ©bamdaad 2023