پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق نور منگل


 

با درد و اندوه اطلاع حاصل نمودیم که رفیق نورمنگل ، ژورنالیست و مبارز پرتلاش راه حق وعدالت اجتماعی، برادر رفیق گرانقدر اسد منگل شخصیت محترم اجتماعی و مردمی ولایت پکتیا ، بروز پنجشنبه ۶ جولای سال روان میلادی در کشورسوییس جان به جان آفرین سپرده با مرگ زودرس خود خانواده و دوستان را درسوگ نشاند.

به مناسبت این غم بزرگ خانواده معزز منگل مراتب همدردی خود و حزب آبادی افغانستان را خدمت همرزم محترم ما رفیق اسد منگل و خانواده سوگوار شان ابراز نموده ، درتحمل این غم بزرگ برایشان صبروشکیبایی آرزو مینمایم.

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۴ـ ۰۷۰۷

 Copyright ©bamdaad 2023