پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با تاثرعمیق اطلاع حاصل نمودیم که  محترم عبدالولی ارغندیوال سابق رییس ناحیه، نهم شاروالی کابل ،پدر رفیق شاه محمود ارغندیوال در عالم مسافرت و دور از وطن ، در شهر فرانکفورت المان داعی اجل را لبیک گفتند.
کمیته حزبی کشوری المان حزب آبا دی  افغانستان خود را در این اندوه بزرگ رفیق شاه محمود ارغندیوال و خانواده سوگوار شان شریک دانسته ، تسلیت خود را درزمینه به تمامی فامیل ها ،دوستان وعزیزان شان ابراز میدارد.
روح متوفا، شاد وفردوس برین جایشان !
با احترام


عبدالاحد شفیعی
مسوول حزبی کمیته کشوری المان  حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۰۰۵

 Copyright ©bamdaad 2023