پیام تسلیت و همدردی حزب آبادی افغانستان

 


با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که امروز سه شنبه ۵ ثور ۱۴۰۲ خورشیدی محترم بی بی حاجی خشوی گرانقدر رفیق محمد امین پرتو عضو بیروی اجراییه و دارلانشای حزب آبادی افغانستان داعیه اجل را لبیک گفته به جاویدانگی پیوست .
به مناسبت این حادثه المناک مراتب همدری خود ، هیات رهبری و اعضای حزب آبادی افغانستان را خدمت رفیق گرامی انجنیر امین پرتو، همسرمحترم  و بازمانده گان آن مرحومی ابراز نموده ، از بارگاه خداوند متعال برای متوفا بهشت برین و به بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو می ‌نمایم.

 

 

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۳ـ ۲۶۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023