پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق انجنیر سلطان احمدصدیقی

 

مرگ در هر حال آن ناگوار است ،مخصوصا برای کسانی که امیدی به آینده دارند.

با اظهار درد وتالم فراوان اطلاع گرفتیم که رفیق انجنیر سلطان احمدصدیقی یکی از مبارزین راه عدالت اجتماعی وعضو فامیل بزرگوار صدیقی که زنده گی شان عجین شده با مبارزات رهایی بخش ملی واهداف انسان زحمتکش که با تاسف فراوان به اثر حادثه ی ترافیکی جهان فانی رالبیک گفت و به ابدیت پیوست .

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان خویش را در این اندوه فامیل محترم صدیقی شریک دانسته وعمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا برای رفیق داکتر نثار احمد صدیقی  ، بازمانده گان و تمام اعضای خانواده های صدیقی ، رفقا ،دوستان وعزیران شان ابراز نموده برایشان صبر جمیل و شکیبایی آرزو نموده و برای متوفی خلدبرین از بارگاه خداوند متعال استدعا کرده روح شانرا شاد میخواهد .

                 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۳۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023