پیام تسلیت اعضای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف عمیق اطلاع حاصل نمودیم که مرحوم انجنیر حلیم بیات قبلاْ کارمند ریاست انجنیری ولایت بلخ و شوهر همشیره رفیق گرانقدر مصطفی روزبه سر پرست مسوول حزبی ولایت هالند جنوبی ، به تاریخ ۱۹ فبروری سال روان در کشور جرمنی وفات و بخاک سپرده شده است .

بدینوسله به رفیق گرامی مصطفی روزبه ، جمیع اعضای فامیل ، اقارب و دوستان آن مرحوم ابراز تسلیت  نموده ، و به ایشان توان و صبر وشکیبایی مزید آرزومندیم .

 

روح و روان آن رفته یی عزیز شاد و ارام باد، ویاد شان گرامی !

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۱۰۲

 

Copyright ©bamdaad 2021