پیام تسلیت و همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با تاثرو اندوه  فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق انجینرلمر احمد لمر ، همکار پرتلاش و وزیر پیشین وزارت صنایع خفیفه و ‌‌موادغذایی جمهوری دموکراتیک افغانستان جهان فانی را وداع  گفته و به ابدیت پیوستند .

رفیق لمر شخصیت فرهیخته ومبارز خسته گی ناپذیر آرمانهای دموکراسی ، عدالت و پیشرفت بوده ، و زنده گی خود را وقف منافع مردم نمود.

درگذشت این انسان نیکوکار را ضایعه بزرگ دانسته ، بدینوسیله برای دوستان ، خانواده محترم بخصوص بشیرجان و نصیرجان لمر، زمرجان لمر و سایر بازمانده گان وهمرزمانش تسلیت عرض نموده، برایشان صبر و شکیبایی آرزو مینمایم.

روح اش شاد ، یاد وخاطرات نیکویش گرامی باد !

 

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۲ـ ۰۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2021