پیام همدردی دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه بی پایان ازسفربی برگشت رفیق انجنیر لمراحمد لمر ، وزیر پیشین وزارت صنایع خفیفه و ‌‌موادغذایی جمهوری دموکراتیک افغانستان اطلاع حاصل کردیم.

رفیق انجنیرلمر، یکی ازچهره های درخشان و مردمدوست دولتداری تاریخ معاصر کشور بوده و با تکیه بر دانش فنی و صداقت وظایف محوله را به سود مردم واعتلای کشورانجام داد.

رفیق لمراحمد لمرازعنفوان جوانی سرنوشت خود را با جنبش دادخواهی و روشنگری کشور گره زده در سراسر زنده گی پرثمر و اگاهانه در راه رشد و اعتلای جنبش دادخواهی کشور تلاش نمود.

دارالانشای حزب آبادی افغانستان فقدان رفیق لمراحمد لمر را ضایعه جبران ناپذیر دانسته ، مراتب همدردی وغمشریکی خود را با خانواده درد دیده و بازمانده گان ، و رهروان جنبش داد خواهی و روشنگری کشور ابراز میدارد.

روحش شاد ونامش جاودان باد!

 

بااحترام

 پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۲ـ ۲۹۰۱

Copyright ©bamdaad 2021