پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان
 
با درد اطلاع حاصل نمودیم که مادر رفیق احمد شاه مروی ، عضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان در اثر مریضی که داشتند امروز جمعه مورخ چهارم میزان سال ۱۳۹۹ ، جان بحق تسلیم نمود .
 
انالله وا نا الیه راجعون
دارالانشا حزب آبادی افغانستان به نماینده گی اعضای حزب در سراسر جهان ، تاثیرات عمیق و تسلیت خود را نسبت درگذشت والده رفیق مروی گرامی به اوشان ، فامیل معزز ، دوستان ، اقارب و بازمانده گان شان ابراز نموده ، روح متوفا را  شاد و جایگاهش رابهشت برین میخواهد.
به فامیل و بازمانده گان شان صبر جمیل استدعا داریم .
 
پروفیسور داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان
 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۶۰۹

Copyright ©bamdaad 2020