پیام همدردی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که هنرمند مردمی ، نویسنده ، نقاش ، فعال جنبش جوانان و نهضت دادخواهی کشور محترم نجیب رستگار درنتیجه بیماری دوامداردر کشورشاهی هالند درگذشت.

شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان درگذشت این هنرمند مردمی را برای جامعه فرهنگی کشورضایعه جبران ناپذیر دانسته ، بدین مناسبت مراتب غمشریکی و همدردی خود را برای بانو لولا رستگارهمسر پرتلاش ، فرزندان و خانواده های سوگوار رستگار و قریب ابراز نموده یاد کارنامه های مردمی و درخشان او را گرامی میدارد.

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۰۰۹

Copyright ©bamdaad 2020