پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

انا الله واناالیه راجعون 

با اندوه فراوان از جاودانگی شدن محترمه شفیقه جان آصفی،  خواهر رفیق سهیلا زحمت عضو بیروی اجراییه شورای اروپایی اطلاع حاصل نمودیم .

به همین مناسبت به رفقای گران ارج رفیق سهیلا زحمت  ، داود مازیار ، مصطفی کمال،  هاشم زحمت و رفیق ظهیرالدین آصفی و خانواده های گرامی شان  ابرازتسلیت عرض نموده خود را دراین غم بزرگ شریک میدانیم.

روان خواهر گرامی شفیقه آصفی شاد

دکتور حبیب منگل ریس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۳ـ ۲۹۰۸

 

Copyright ©bamdaad 2020