پیام تسلیت و همدردی دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

با دریغ و اندوه فراوان اگاهی یافتیم که شخصیت نیکنام بانو شفیقه آصفی خواهر رفقا سهیلا زحمت عضو کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، داود مازیار، مصطفی کمال و ظهیرالدین آصفی چشم از جهان بسته و روانه جاودانگی گردیدند.

دارلانشای حزب آبادی افغانستان درغم نبود بانو شفیقه آصفی خود را با رفیق های گرانقدر سهیلا زحمت ، هاشم زحمت ، دوکتور شکریه زمان و خانواده های سوگوار آصفی ، زحمت ، مازیا و همه وابستگان و دوستان شان شریک دانسته، به فامیل و دوستانشان صبر جمیل،  و برای متوفا فردوس برین آرزو دارد .


پروفیسور داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۶ـ ۲۸۰۸

Copyright ©bamdaad 2020