پیام تسلیت دارالانشا حزب آبادی افغانستان

 

با درد و دریغ اطلاع حاصل نمودیم که خانم رفیق انجنیرعبدالباقی ،عضو بیروی اجراییه و رییس کمیته ولایتی قندهار حزب آبادی افغانستان در اثر مریضی که داشتند امروز شنبه مورخ اول سنبله سال ۱۳۹۹ ، جان بحق تسلیم نمود .

انالله وا نا الیه راجعون

دارالانشا حزب آبادی افغانستان به نماینده گی اعضای حزب در سراسر جهان ، تاثیرات عمیق و تسلیت خود را نسبت درگذشت خانم رفیق باقی گرانقدر به اوشان ، فامیل معزز ، دوستان ، اقارب و بازمانده گان شان ابراز نموده ، روح متوفی  را شاد ، وبرایشان بهشت برین آرزو مینماید.

به فامیل و بازمانده گان شان صبر جمیل استدعا داریم.

 

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۴۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020