پیام تسلیت و همدردی شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان !

انا‌الله و انا الیه راجعون

امروز صبح پنجم اسد خانواده ای شهید پرور رفیق زبیر شیرزاد چهارمين پسر کاکا ی شهيد خود رفیق معزز گلندر خان شيرزاد کارمند امنیت ملی حوزه دوم ننگرهار در شهر جلال آباد كسب شهادت نمود.

حینکه بطرف دفتر کارش در حوزه دوم امنیت ملی در شهر جلال آباد روان بود بوسیله ای دشمنان سوگند خورده وطن و مردم ، توسط دو تروریست موترسایکل سوار مورد حمله قرار گرفته او را بشهادت رسانیدند

روح و روان شان شاد.

در گذشته همچنان سه برادر و پدر او نیز در اثر عملیات های تروریستی در اوقات مختلف شهید گردیده بودند.

شورای اروپایی عمیقترین تسلیت و همدردی خودرا به شما رفیق گرامی زبیر شیرزاد ،عضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان وفامیل رفیق شهید ابراز می نماید

وخودرا در اين غم واندوه شما شریک میدانیم.

 

دکتور حبیب منگل ریس شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان