پیام غمشریکی و همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان!

 

انالله و انا الیه راجعون

بااندوه وتاثر عمیق خبر وفات شخصیت محترم ومترقی جناب نورالله لعل زاده را که در همه ای عمر پرافتخار گذشته ای شان خدمتگزار مردم بودند ، همیشه در حمایت ترقیخواهان حتی در شرایط دشوار مبارزه، بو دند.  دریافت نمودیم.

در چنین لحظه ای دشوار به رفیق عزیزفاروق پاسدار عضو بیروی اجراییه شورای اروپایی  شوهر خواهر مرحوم لعل زاده ، اقارب و فامیل متوفی ابراز تسلیت  و همدردی نموده صبر جمیل آرزو میکنیم.

روحشان شاد و خاطراتشان جاودان باد

دکتورحبیب منگل ریس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۰۶۰۷

 Copyright ©bamdaad 2020