پیام تسلیت دارالانشا حزب آبادی افغانستان

 

با درد و دریغ اطلاع حاصل نمودیم که دگروال عبدالصبور بهادری افسر سابق امنیت ملی ، پسر خاله پروفیسور دوکتور محمد داوود را وش رییس حزب آبادی افغانستان، از اثر مریضی جان به جانان تسلیم نموده است.

انا الله وا نا الیه راجعون

دارالانشای حزب آبادی افغانستان تاثرات و تسلیت عمیق خود را به نماینده گی اعضای حزب ، به رفیق راوش گرامی ، فامیل ، دوستان و اقارب مرحومی ابراز داشته ، خاطر نشان میسازد که دگروال بهادری شخصیت وفادار به آرمانهای حزب محبوب خود بوده منحیث یک کادر مسلکی بخاطر تامین صلح و خوشبختی به مردم کشور تلاش خسته گی ناپذیر نمود که در بین همقطاران از احترام و محبوبیت خاص برخوردار بود.
یکبار دیگر تسلیت خود را به نماینده گی کمیته های حزبی ولایتی و معادل و همه اعضای حزب به رفیق راوش عزیز ، نیرو های ملی دموکراتیک و ترقی خواه کشور ، منسوبین امنیت ملی ، فامیل معزز و دوستان شان ابراز نموده، روح شان شاد وبهشت برین مکانشان .

به فامیل و دوستانشان صبر جمیل آرزو دارم .

با احترام


عبدالرشید آرین
معاون حزب آبادی افغانستان

 

نوت : جنازه قبلا به خاک سپرده شده و فاتحه با در نظر داشت شرایط نامناسب صحی(ویروس کرونا) فعلا برگذار نمیشود .

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۴ـ ۰۳۰۷

 Copyright ©bamdaad 2020