پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به نسبت وفات رفیق جبارسیلاب

 

 انا الله و انا الیه راجعون

 

نسبت وفات رفیق جبارسیلاب افسرسابق اردوی جمهوری افغانستان به خانواده محترم و بازمانده گان شان ، بخصوص به رفیق گرانقدرسلیم سلیمی رییس شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان مامای بزرگوارشان صمیمانه تسلیت میگویم.

رفیق سیلاب افسر شجاع و دلیرگارد ملی افغانستان و نظامی پرتلاش و وفادار به آرمانهای مردمی بود.

روانش شاد و خاطرات اش گرامی باد!

 

دوکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۵ـ ۲۹۰۶

 

 Copyright ©bamdaad 2020