پیام تسلیت شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

با درد و دریغ اگاهی یافتیم که شخصیت نیکنام ، جنرال جبار سیلاب یکی از افسران ورزیده ووطنپرست کشور ما جهان فانی را ترک نموده و به ابدیت پیوسته است .

یادش گرامی و روحش شاد باد !

بدینوسیله مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به رفیق ارجمند سلیم سلیمی رییس شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان و جمیع وابسته گان و دوستان شان ابراز نموده و به خانواده عزیز شان صبر و شکیبایی آرزو میکیم .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۹۰۶

 Copyright ©bamdaad 2020